Aktualny kurs akcji:

Lista raportów bieżących

Zakres dat:
Szukaj
Data/godzina Numer Tytuł
26/04/2024 18:00 9/2024 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/04/2024 17:55 8/2024 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ
26/04/2024 17:50 7/2024/kor Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
26/04/2024 17:38 7/2024 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
22/04/2024 15:45 nr 6/2024 Zmiana projektu uchwały nr 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.
02/04/2024 16:34 nr 5/2024 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
28/03/2024 16:00 4/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A.
26/03/2024 19:28 3/2024 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2023
26/03/2024 19:24 2/2024 Przyjęcie celów strategicznych Grupy Kapitałowej Śnieżka
30/01/2024 13:04 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
17/05/2023 14:33 13/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
27/04/2023 17:29 12/2023 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
27/04/2023 17:16 11/2023 Powołanie Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu
27/04/2023 17:02 10/2023 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/04/2023 15:59 9/2023 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
27/04/2023 15:33 8/2023 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
12/04/2023 14:20 7/2023 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
31/03/2023 13:58 6/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A.
31/03/2023 10:35 5/2023 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
20/03/2023 14:32 4/2023 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za 2022 rok
30/01/2023 14:52 3/2023 Zmiana adresu strony internetowej
30/01/2023 14:40 2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
09/01/2023 14:21 1/2023 KOR Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
05/01/2023 15:31 1/2023 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
22/12/2022 15:35 15/2022 Zmiana struktury finansowania bieżącej działalności Śnieżki
31/05/2022 18:49 14/2022 Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
31/05/2022 17:02 13/2022 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/05/2022 16:36 12/2022 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
31/05/2022 16:08 11/2022 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
26/05/2022 10:25 10/2022 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
26/05/2022 10:05 9/2022 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
12/05/2022 13:33 8/2022 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
10/05/2022 11:43 7/2022 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki
05/05/2022 21:39 6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S. A. w dniu 31-05-2022 roku.
05/05/2022 19:08 5/2022 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2021 oraz rekomendacja dotycząca dywidendy w najbliższych latach
11/04/2022 16:27 4/2022 Przywrócenie działalności operacyjnej w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o.
04/03/2022 19:38 3/2022 Informacja na temat wpływu sytuacji na Ukrainie na aktualną działalność
24/02/2022 19:21 2/2022 Czasowe ograniczenie działalności operacyjnej w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o.
31/01/2022 12:26 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
29/11/2021 15:36 12/2021 Zmiana adresu siedziby Spółki
31/07/2021 15:56 2/2021 EBI Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/04/2021 15:41 11/2021 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/04/2021 14:56 10/2021 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
29/04/2021 14:42 9/2021 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
27/04/2021 8/2021 Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
21/04/2021 14:36 7/2021 Zmiana adresu strony internetowej
09/04/2021 15:07 6/2021 Korekta raportu 6/2021: Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
01/04/2021 16:14 6/2021 Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL „Śnieżka” S.A.
29/03/2021 17:57 5/2021 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
25/03/2021 09:31 1/2021 EBI Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
26/02/2021 14:10 4/2021 Powołanie nowego Członka Zarządu
11/02/2021 14:52 3/2021 Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego
11/02/2021 14:51 2/2021 Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
28/01/2021 14:03 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
29/12/2020 15:37 27/2020 Zrealizowanie kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego
16/12/2020 12:23 26/2020 Podpisanie aneksu do umowy na realizację budowy Centrum Logistycznego – II etap inwestycji
26/11/2020 15:00 25/2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/11/2020 14:52 24/2020 Akcjonariusze powyżej 5% głosów NWZ
30/10/2020 12:43 23/2020 Termin, porządek obrad i treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.
28/09/2020 14:11 22/2020 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
31/08/2020 17:26 21/2020 Wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
31/08/2020 09:51 20/2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
14/08/2020 10:33 19/2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
10/08/2020 15:49 18/2020 Zawarcie umowy pożyczki
30/07/2020 12:16 17/2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
22/07/2020 17:30 16/2020 Szacunkowe, wybrane wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka za II kwartał 2020 r. i za całe I półrocze 2020 r.
15/07/2020 11:09 15/2020 Drugie wezwania do złożenia dokumentów akcji
01/07/2020 15:03 14/2020 Zawarcie aneksu do umowy faktoringu
30/06/2020 15:22 13/2020 Pierwsze wezwania do złożenia dokumentów akcji
16/06/2020 16:41 12/2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/06/2020 16:22 11/2020 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
16/06/2020 16:18 10/2020 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/05/2020 15:35 9/2020 Przyjęcie polityki dywidendowej dla spółki zależnej Poli-Farbe Vegyipari Kft.
20/05/2020 14:21 8/2020 Termin, porządek obrad i treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A.
15/05/2020 12:59 7/2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
14/05/2020 15:48 6/2020 Podpisanie umowy faktoringu
08/05/2020 14:44 5/2020 Przywrócenie produkcji w pełnym wymiarze w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. – spółce zależnej FFiL Śnieżka SA
30/04/2020 13:45 4/2020 Podpisanie umowy kredytu obrotowego odnawialnego
06/04/2020 15:17 3/2020 Przedłużenie ograniczenia produkcji w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. – spółce zależnej FFiL Śnieżka SA oraz informacje w sprawie zwyczajowej rekomendacji Zarządu dotyczącej dywidendy a także ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia.
23/03/2020 19:26 2/2020 Czasowe ograniczenie produkcji w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o., spółce zależnej FFiL Śnieżka SA
30/01/2020 12:54 1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
12/12/2019 10:51 23/2019 Informacja o ostatecznej wartości dopłat wynikających z rozliczenia dotacji uzyskanych w przeszłości i zatrzymanych przez Poli-Farbe
14/10/2019 14:45 22/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
04/10/2019 13:54 21/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
09/09/2019 09:14 20/2019 Podpisanie umowy na realizację I etapu budowy Centrum Logistycznego
02/09/2019 12:46 19/2019 Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
29/08/2019 10:36 18/2019 Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
09/08/2019 13:42 17/2019 Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/07/2019 12:49 16/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
13/06/2019 13:39 15/2019 Rejestracja zmian Statutu FFiL Śnieżka SA
29/05/2019 13:45 14/2019 Uchwalenie nadzwyczajnej dywidendy w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
15/05/2019 11:37 13/2019 Zamknięcie transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
30/04/2019 17:24 12/2019 Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 – Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
30/04/2019 08:38 12/2019 Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.
26/04/2019 18:26 11/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/04/2019 18:06 10/2019 Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
26/04/2019 16:43 9/2019 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZ
26/04/2019 16:39 8/2019 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/04/2019 11:09 7/2019 Podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
18/04/2019 13:07 6/2019 Aneks do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji
29/03/2019 17:43 5/2019 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/03/2019 14:58 1/2019 CORPORATE GOVERNANCE EBI Raport dotyczący stosowania zasad Dobrych Praktyk
28/02/2019 15:03 4/2019 Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S. A. w celu pozyskania części środków na finansowanie transakcji
28/02/2019 08:39 3/2019 Szacunkowe, wybrane wyniki za 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy
11/02/2019 17:28 2/2019 Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy nabycia 80% udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych
31/01/2019 14:31 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
17/12/2018 13:58 22/2018 Aneks do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
31/10/2018 13:51 21/2018 Zakończenie likwidacji spółki rosyjskiej – Sniezka EastTrade
02/08/2018 12:28 20/2018 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku
28/06/2018 14:23 19/2018 Uzyskanie statusu spółki dominującej wobec Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów S.A.
01/06/2018 14:14 18/2018 Sprzedaż nieruchomości
29/05/2018 14:43 17/2018 Powołanie Komitetu Audytu
25/05/2018 19:27 16/2018 Wybór audytora
25/05/2018 19:23 15/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
25/05/2018 19:17 14/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/2018 18:00 13/2018 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA
25/05/2018 17:51 12/2018 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/05/2018 10:02 11/2018 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce
18/05/2018 14:48 10/2018 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26-04-2018 roku – Uzupełnienie raportu
26/04/2018 13:23 10/2018 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
26/04/2018 13:19 9/2018 Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok
06/04/2018 12:49 8/2018 Powołanie Prokurenta
29/03/2018 18:44 7/2018 Zawarcie umów
22/03/2018 16:28 6/2018 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2018 z dnia 22.03.2018 – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce
22/03/2018 6/2018 Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce
08/03/2018 09:25 5/2018 Śmierć członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
28/02/2018 13:51 4/2018 Zakup nieruchomości
16/02/2018 16:01 3/2018 Objęcie akcji
10/02/2018 16:45 2/2018 Możliwe objęcie akcji
16/01/2018 15:38 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
20/12/2017 14:46 21/2017 Aneks do umowy kredytowej
15/12/2017 15:47 20/2017 Aneks do umowy kredytowej
15/12/2017 15:45 19/2017 Wynik przetargu na zakup nieruchomości
29/09/2017 13:33 18/2017 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA
29/09/2017 13:28 17/2017 Uchwały NWZA
07/09/2017 14:26 16/2017 Zgłoszenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki
01/09/2017 15:37 15/2017 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA
24/07/2017 14:48 14/2017 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce
01/06/2017 15:06 13/2017 Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA
01/06/2017 15:03 12/2017 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
01/06/2017 15:02 11/2017 Uchwały ZWZA
26/05/2017 11:58 10/2017 Wybór audytora
27/04/2017 14:42 9/2017 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
27/04/2017 14:37 8/2017 Deklaracja wypłaty dywidendy
16/03/2017 10:42 7/2017 Tekst jednolity statutu
15/03/2017 14:47 6/2017 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA
15/03/2017 14:45 5/2017 Uchwały NWZA
13/03/2017 15:19 4/2017 Likwidacja spółki rosyjskiej
10/02/2017 17:01 3/2017 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA
26/01/2017 07:56 2/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
16/01/2017 21:57 1/2017 Sprzedaż biznesu farb proszkowych
04/11/2016 15:09 12/2016 Zakup nieruchomości
19/08/2016 13:58 11/2016 Wynik przetargu za zakup nieruchomości
18/08/2016 14:39 10/2016 Przystąpienie do przetargu za zakup nieruchomości
29/06/2016 09:40 9/2016 Aneks do umowy kredytowej
03/06/2016 14:24 8/2016 Wybór audytora
03/06/2016 14:22 7/2016 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA
03/06/2016 14:21 6/2016 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
03/06/2016 14:21 5/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
06/05/2016 13:46 4/2016 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
18/04/2016 14:47 3/2016 Deklaracja wypłaty dywidendy
02/02/2016 16:09 1/2016 CORPORATE GOVERNANCE Raport dotyczący stosowania zasad Dobrych Praktyk
27/01/2016 13:39 2/2016 Umowa kredytowa
18/01/2016 13:38 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
28/12/2015 12:59 20/2015 Aneksy do umów kredytowych
22/12/2015 10:04 19/2015 Dywidenda od spółki zależnej
21/12/2015 14:44 18/2015 Spłata pożyczki do spółki zależnej
15/12/2015 11:30 17/2015 Aneks do umowy kredytowej
30/06/2015 11:34 16/2015 Aneks do umowy kredytowej
05/06/2015 14:23 15/2015 Wybór audytora
05/06/2015 14:21 14/2015 Powołanie Członków Zarządu
05/06/2015 14:17 13/2015 Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA
05/06/2015 14:16 12/2015 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
05/06/2015 14:12 11/2015 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
03/06/2015 16:08 10/2015 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 8/2015 ZWZA
12/05/2015 07:09 9/2015 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2015
04/05/2015 14:50 8/2015 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
30/03/2015 14:34 7/2015 Deklaracja wypłaty dywidendy
20/02/2015 10:31 6/2015 Aneks do umowy kredytowej
23/01/2015 12:45 5/2015 Aneksy do umowy kredytowej
16/01/2015 12:38 4/2015 Aneks do umowy kredytowej
16/01/2015 12:37 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
07/01/2015 13:54 2/2015 Odwołanie prokury
05/01/2015 09:46 1/2015 Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną
30/12/2014 13:12 15/2014 Aneks do umowy kredytowej
18/12/2014 13:09 14/2014 Aneks do umowy kredytowej
21/07/2014 13:30 13/2014 Aneks do umowy kredytowej
27/06/2014 12:59 12/2014 Aneks do umowy kredytowej
03/06/2014 08:16 11/2014 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA
02/06/2014 15:08 10/2014 Wybór audytora
02/06/2014 15:07 9/2014 Powołanie członków Rady Nadzorczej
02/06/2014 15:04 8/2014 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
02/06/2014 15:03 7/2014 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
28/04/2014 15:06 6/2014 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
16/04/2014 14:23 5/2014 Deklaracja wypłaty dywidendy
16/04/2014 14:21 4/2014 Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną
14/01/2014 13:39 3/2014 Aneksy do umowy kredytowej
14/01/2014 13:35 2/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
09/01/2014 13:02 1/2014 Aneks do umowy kredytowej
23/12/2013 13:00 29/2013 Połączenia emitenta ze spółkami zależnymi
23/12/2013 12:58 28/2013 Aneks do umowy kredytowej
13/12/2013 11:39 27/2013 Aneks do umowy kredytowej
25/11/2013 13:36 26/2013 Rejestracja umorzenia akcji w KDPW
14/11/2013 13:23 25/2013 Akcjonariusze dysponujący ilością głosów powyżej 5% podczas NWZA
14/11/2013 13:21 24/2013 Treść uchwał podjętych przez NWZA
12/11/2013 13:08 23/2013 Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca),IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II)
23/10/2013 13:31 22/2013 Drugie Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółką Przejmująca),IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II)
07/10/2013 15:05 21/2013 Pierwsze Zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia FFiL Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie (Spółką Przejmująca),IP Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II)
07/10/2013 14:32 20/2013 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał NWZA
20/09/2013 09:28 19/2013 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta ze spółkami zależnymi
24/07/2013 13:49 18/2013 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego emitenta
19/07/2013 14:59 17/2013 Zmniejszenie zaangażowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce przez Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE
04/07/2013 14:05 16/2013 Tekst jednolity statutu
04/07/2013 14:02 15/2013 Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną
03/07/2013 13:16 14/2013 Decyzja o likwidacji spółki zależnej
04/06/2013 12:29 13/2013 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA
03/06/2013 14:45 12/2013 Wybór audytora
03/06/2013 14:44 11/2013 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
03/06/2013 14:42 10/2013 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
29/05/2013 14:20 9/2013 Zawiązanie nowej spółki zależnej w Rosji
21/05/2013 16:51 1/2013 Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawartej w części IV pkt 10
24/04/2013 14:17 8/2013 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
05/04/2013 11:40 7/2013 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku
26/03/2013 14:51 6/2013 Deklaracja wypłaty dywidendy
25/02/2013 10:27 5/2013 Aneks do umowy kredytowej
17/01/2013 13:58 4/2013 Aneks do umowy kredytowej
15/01/2013 12:18 3/2013 Przekroczenie progu 5% głosów przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
15/01/2013 12:13 2/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
08/01/2013 13:27 1/2013 Aneksy do umowy kredytowej
21/12/2012 13:12 34/2012 Aneks do umowy kredytowej
17/12/2012 14:26 33/2012 Aneks do umowy kredytowej
20/11/2012 14:01 32/2012 Umowy kredytowe
20/09/2012 11:41 31/2012 Aneks do umowy pożyczki od spółki zależnej
27/07/2012 15:22 30/2012 Uzupełnienie do Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2011 rok
20/07/2012 10:54 29/2012 Uzupełnienie raportu rocznego 2011
19/06/2012 14:52 28/2012 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
15/06/2012 14:11 27/2012 Powołanie Członków Zarządu
15/06/2012 14:10 26/2012 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
15/06/2012 14:08 25/2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
28/05/2012 08:17 24/2012 Nabycie akcji własnych w wyniku wezwania
14/05/2012 14:36 23/2012 Termin, porządek obrad i treść projektów uchwał ZWZA
14/05/2012 14:34 22/2012 Deklaracja wypłaty dywidendy
09/05/2012 12:53 21/2012 Wybór audytora
09/05/2012 12:51 20/2012 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
27/04/2012 13:52 19/2012 Opinia Zarządu Spółki dotycząca ogłoszonego wezwania
27/04/2012 13:36 18/2012 Pożyczka od spółki zależnej
27/04/2012 13:30 17/2012 Aneksy do umów kredytowych
25/04/2012 09:25 16/2012 Uzupełnienie do treści wezwania.
16/04/2012 18:11 15/2012 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji
12/04/2012 12:12 14/2012 Umowa kredytowa
10/04/2012 14:59 13/2012 Aneksy do umów kredytowych
05/04/2012 10:57 12/2012 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA
02/04/2012 13:15 11/2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
09/03/2012 15:01 10/2012 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie rozpoczęcia rozmów z podmiotem w sprawie możliwości ewentualnego zakupu przez ten podmiot akcji w FFiL Śnieżka S.A.
06/03/2012 14:07 9/2012 Treść projektów uchwał NWZA
06/03/2012 14:04 8/2012 Termin i porządek obrad NWZA
06/03/2012 13:54 7/2012 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
06/03/2012 13:50 6/2012 Zwiększenie zaangażowania w spółce białoruskiej
10/02/2012 11:55 5/2012 Ustanowienie zabezpieczeń przez nabywcę udziałów w spółce zależnej
26/01/2012 13:57 4/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
23/01/2012 10:11 3/2012 Pożyczka od spółki zależnej
17/01/2012 14:11 2/2012 Aneksy do umów kredytowych
11/01/2012 13:33 1/2012 Aneksy do umowy kredytowej
22/12/2011 14:39 25/2011 Aneks do umowy kredytowej
16/12/2011 13:46 24/2011 Aneks do umowy kredytowej
07/12/2011 15:14 23/2011 Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej
20/09/2011 15:28 22/2011 Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną
19/09/2011 15:14 21/2011 Stanowisko Zarządu Śnieżka S.A. w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki
29/06/2011 11:02 20/2011 Aneks do umowy kredytowej
20/06/2011 12:47 19/2011 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
17/06/2011 14:52 18/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
17/06/2011 14:52 17/2011 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
17/06/2011 14:51 16/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
03/06/2011 12:41 15/2011 Wybór audytora
02/06/2011 08:34 14/2011 Informacja o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej FFiL „Śnieżka” S.A.
30/05/2011 15:03 13/2011 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały ZWZA
20/05/2011 13:38 12/2011 Treść projektów uchwał ZWZA
16/05/2011 14:35 11/2011 Termin, porządek obraz ZWZA oraz projekty uchwał
16/05/2011 14:33 10/2011 Deklaracja wypłaty dywidendy
10/05/2011 15:06 9/2011 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
05/05/2011 13:16 8/2011 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu
05/05/2011 09:22 7/2011 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego
15/03/2011 09:13 6/2011 Informacja o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
25/02/2011 12:12 5/2011 Umowy kredytowe
25/01/2011 14:51 4/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
21/01/2011 14:35 3/2011 Udzielenie pożyczki dla spółki zależnej
21/01/2011 14:27 2/2011 Umowy kredytowe
18/01/2011 13:36 1/2011 Aneksy do umów kredytowych
29/12/2010 09:57 24/2010 Zakończenie skupu akcji własnych
22/12/2010 13:59 23/2010 Znaczące aktywa
15/12/2010 14:24 22/2010 Aneks do umowy kredytowej
06/10/2010 12:08 21/2010 Rejestracja umorzenia akcji w KDPW
03/09/2010 13:48 20/2010 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
16/08/2010 14:09 19/2020 Informacja o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
23/06/2010 11:53 18/2010 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
22/06/2010 14:11 17/2010 Tekst jednolity statutu
22/06/2010 14:10 14/2010 Treść uchwał podjętych przez ZWZA – korekta
21/06/2010 15:19 16/2010 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
21/06/2010 15:18 15/2020 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
21/06/2010 15:17 14/2010 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
27/05/2010 14:30 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA
25/05/2010 15:17 12/2010 Aneks do umowy kredytowej
17/05/2010 14:35 11/2010 Załącznik do projektu uchwały na ZWZA
14/05/2010 15:01 10/2010 Wybór audytora
14/05/2010 14:59 9/2010 Projekty uchwał ZWZA
14/05/2010 14:57 8/2010 Termin i porządek obrad ZWZA
07/05/2010 13:02 7/2010 Deklaracja wypłaty dywidendy
06/05/2010 14:01 6/2010 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
21/04/2010 14:35 5/2010 Aneks do umowy kredytowej
28/01/2010 15:00 4/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
21/01/2010 14:55 3/2010 Aneksy do umów kredytowych
18/01/2010 13:48 2/2010 Ustanowienie hipoteki
14/01/2010 13:43 1/2010 Aneks do umowy kredytowej
18/12/2009 11:52 91/2009 Aneks do umowy kredytowej
25/09/2009 08:44 90/2009 Rejestracja umorzenia akcji w KDPW
24/09/2009 08:29 89/2009 Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych emitenta
11/09/2009 09:57 88/2009 Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji
09/09/2009 14:04 87/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego
03/09/2009 08:59 86/2009 Uchwała KDPW o zamianie akcji imiennych
27/08/2009 15:05 85/2009 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta
12/08/2009 12:52 84/2009 Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych emitenta
11/08/2009 13:08 83/2009 Konwersja akcji imiennych
10/08/2009 14:12 82/2009 Tekst jednolity statutu
04/08/2009 11:04 81/2009 Nabycie aktywów o znacznej wartości
31/07/2009 10:29 80/2009 Nabycie akcji własnych
06/07/2009 12:19 79/3009 Nabycie akcji własnych
01/07/2009 13:35 78/2009 Nabycie akcji własnych
30/06/2009 10:10 77/2009 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
25/06/2009 14:53 76/2009 Powołanie Członków Zarządu
25/06/2009 14:52 75/2009 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
25/06/2009 13:45 74/2009 Treść uchwał podjętych przez ZWZA
25/06/2009 07:49 73/2009 Nabycie akcji własnych
24/06/2009 10:42 1/2009 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA
12/06/2009 19:16 72/2009 Nabycie akcji własnych
10/06/2009 11:02 71/2009 Treść projektów uchwał na ZWZA
04/06/2009 10:44 70/2009 Nabycie akcji własnych
02/06/2009 16:53 69/2009 Nabycie akcji własnych
29/05/2009 18:51 68/2009 Nabycie akcji własnych
28/05/2009 13:36 67/2009 Nabycie akcji własnych
22/05/2009 14:50 66/2009 Wybór audytora
22/05/2009 14:49 65/2009 Nabycie akcji własnych
20/05/2009 13:30 64/2009 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
20/05/2009 13:29 63/2009 Nabycie akcji własnych
18/05/2009 12:11 62/2009 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
16/05/2009 15:00 61/2009 Termin i porządek obrad ZWZA
16/05/2009 14:55 60/2009 Deklaracja wypłaty dywidendy
14/05/2009 16:36 59/2009 Nabycie akcji własnych
13/05/2009 09:51 58/2009 Nabycie akcji własnych
08/05/2009 16:19 57/2009 Nabycie akcji własnych
30/04/2009 16:30 56/2009 Nabycie akcji własnych
28/04/2009 12:18 55/2009 Nabycie akcji własnych
28/04/2009 12:17 54/2009 Umowa kredytowa
08/04/2009 13:52 53/2009 Nabycie akcji własnych
06/04/2009 09:11 52/2009 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego
03/04/2009 13:59 51/2009 Nabycie akcji własnych
02/04/2009 14:50 50/2009 Nabycie akcji własnych
01/04/2009 13:51 49/2009 Nabycie akcji własnych
27/03/2009 14:10 48/2009 Nabycie akcji własnych
26/03/2009 11:15 47/2009 Nabycie akcji własnych
24/03/2009 14:03 46/2009 Nabycie akcji własnych
23/03/2009 13:28 45/2009 Nowe terminy publikacji raportów okresowych
20/03/2009 14:58 44/2009 Nabycie akcji własnych
19/03/2009 11:56 43/2009 Nabycie akcji własnych
17/03/2009 11:42 42/2009 Nabycie akcji własnych
13/03/2009 12:09 41/2009 Nabycie akcji własnych
11/03/2009 10:41 40/2009 Nabycie akcji własnych
10/03/2009 14:49 39/2009 Nabycie akcji własnych
06/03/2009 14:08 38/2009 Nabycie akcji własnych
05/03/2009 10:12 37/2009 Nabycie akcji własnych
03/03/2009 14:44 36/2009 Nabycie akcji własnych
27/02/2009 13:27 35/2009 Aneks do umowy kredytowej
27/02/2009 13:20 34/2009 Nabycie akcji własnych
26/02/2009 14:45 33/2009 Nabycie akcji własnych
25/02/2009 13:23 32/2009 Nabycie akcji własnych
23/02/2009 14:37 31/2009 Nabycie akcji własnych
19/02/2009 13:18 30/2009 Nabycie akcji własnych
17/02/2009 14:55 29/2009 Nabycie akcji własnych
13/02/2009 15:07 28/2009 Nabycie akcji własnych
12/02/2009 19:18 27/2009 Nabycie akcji własnych
10/02/2009 13:13 26/2009 Nabycie akcji własnych
09/02/2009 13:46 25/2009 Nabycie akcji własnych
06/02/2009 13:59 24/2009 Nabycie akcji własnych
05/02/2009 14:14 23/2009 Nabycie akcji własnych
04/02/2009 12:38 22/2009 Nabycie akcji własnych
04/02/2009 07:39 21/2009 Nabycie akcji własnych
30/01/2009 12:46 20/2009 Nabycie akcji własnych
30/01/2009 09:51 19/2009 Zmiana w zakresie stosowania zasad Dobrych Praktyk
28/01/2009 14:46 18/2009 Nabycie akcji własnych
28/01/2009 08:58 17/2009 Terminy publikacji raportów okresowych
28/01/2009 08:56 16/2009 Nabycie akcji własnych
26/01/2009 12:05 15/2009 Nabycie akcji własnych
23/01/2009 11:11 14/2009 Nabycie akcji własnych
22/01/2009 13:39 13/2009 Nabycie akcji własnych
21/01/2009 18:50 12/2009 Nabycie akcji własnych
19/01/2009 15:27 11/2009 Umowy kredytowe
16/01/2009 10:06 10/2009 Nabycie akcji własnych
15/01/2009 14:08 9/2009 Nabycie akcji własnych
15/01/2009 10:03 8/2009 Aneks do umowy zawartej pomiędzy akcjonariuszami
14/01/2009 09:58 7/2009 Nabycie akcji własnych
12/01/2009 10:42 6/2009 Nabycie akcji własnych
09/01/2009 10:56 5/2009 Nabycie akcji własnych
08/01/2009 10:14 4/2009 Nabycie akcji własnych
07/01/2009 12:27 3/2009 Nabycie akcji własnych
06/01/2009 12:19 2/2009 Nabycie akcji własnych
06/01/2009 07:39 1/2009 Nabycie akcji własnych
23/12/2008 19:29 71/2008 Nabycie akcji własnych
23/12/2008 19:22 70/2008 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/12/2008 14:00 69/2008 Nabycie akcji własnych
19/12/2008 07:38 68/2008 Nabycie akcji własnych
16/12/2008 07:32 67/2008 Nabycie akcji własnych
12/12/2008 07:30 66/2008 Nabycie akcji własnych
05/12/2008 18:43 65/2008 Nabycie akcji własnych
04/12/2008 07:39 64/2008 Nabycie akcji własnych
28/11/2008 21:00 63/2008 Nabycie akcji własnych
26/11/2008 07:53 62/2008 Nabycie akcji własnych
21/11/2008 18:14 61/2008 Nabycie akcji własnych
14/11/2008 08:13 60/2008 Nabycie akcji własnych
13/11/2008 07:32 59/2008 Zbycie aktywów o znacznej wartości
31/10/2008 18:56 58/2008 Nabycie akcji własnych
31/10/2008 08:14 57/2008 Nabycie akcji własnych
30/10/2008 08:25 56/2008 Nabycie akcji własnych
29/10/2008 08:38 55/2008 Nabycie akcji własnych
28/10/2008 08:35 54/2008 Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną
24/10/2008 08:00 53/2008 Nabycie akcji własnych
23/10/2008 08:30 52/2008 Nabycie akcji własnych
20/10/2008 19:08 51/2008 Nabycie akcji własnych
20/10/2008 08:46 50/2008 Poprawiony raport rewidenta
16/10/2008 22:11 49/2008 Nabycie akcji własnych
16/10/2008 08:23 48/2008 Nabycie akcji własnych
15/10/2008 08:32 47/2008 Nabycie akcji własnych
10/10/2008 19:22 46/2008 Nabycie akcji własnych
09/10/2008 19:59 45/2008 Nabycie akcji własnych
09/10/2008 08:18 44/2008 Nabycie akcji własnych
08/10/2008 08:07 43/2008 Nabycie akcji własnych
07/10/2008 07:58 42/2008 Nabycie akcji własnych
03/10/2008 18:55 41/2008 Nabycie akcji własnych
03/10/2008 08:06 40/2008 Nabycie akcji własnych
26/09/2008 07:53 39/2008 Nabycie akcji własnych
25/09/2008 08:01 38/2008 Nabycie akcji własnych
23/09/2008 20:40 37/2008 Nabycie akcji własnych
12/09/2008 08:01 36/2008 Nabycie akcji własnych
11/09/2008 08:11 35/2008 Nabycie akcji własnych
10/09/2008 08:07 34/2008 Nabycie akcji własnych
05/09/2008 17:57 33/2008 Nabycie akcji własnych
04/09/2008 19:25 32/2008 Nabycie akcji własnych
04/09/2008 07:56 31/2008 Nabycie akcji własnych
29/08/2008 16:51 30/2008 Nabycie akcji własnych
22/08/2008 08:53 29/2008 Umowa z domem maklerskim
12/08/2008 08:05 28/2008 Rozpoczęcie skupu akcji własnych
01/07/2008 07:48 27/2008 Udzielenie prokury
24/06/2008 09:06 26/2008 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA
20/06/2008 09:01 25/2008 Wybór audytora
20/06/2008 09:00 24/2008 Wybór członków Rady Nadzorczej
20/06/2008 08:58 23/2008 Uchwały ZWZA
05/06/2008 09:17 22/2008 Treść projektów uchwał ZWZA
16/05/2008 08:51 21/2008 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
08/05/2008 09:02 20/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
08/05/2008 09:00 19/2008 Termin i porządek obrad ZWZA
06/05/2008 08:47 18/2008 Zawarcie umowy z domem maklerskim na realizację skupu akcji
11/04/2008 08:54 17/2008 Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji
08/04/2008 08:53 16/2008 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego
08/04/2008 08:51 15/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
31/03/2008 17:14 14/2008 Deklaracja wysokości dywidendy
28/03/2008 08:31 13/2008 Uchwała KDPW
28/03/2008 08:29 12/2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
20/03/2008 08:54 11/2008 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA
17/03/2008 16:53 10/2008 Treść uchwał podjętych przez NWZA
07/03/2008 08:41 9/2008 Informacja w sprawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
06/03/2008 08:52 8/2008 Treść projektów uchwał NWZA
05/03/2008 15:46 7/2008 Konwersja akcji imiennych
07/02/2008 19:36 6/2008 Termin i porządek obrad NWZA
07/02/2008 19:34 5/2008 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
31/01/2008 15:41 4/2008 Informacja o transakcji Członka Zarządu na akcjach emitenta w 2007 roku
18/01/2008 08:17 3/2008 Aneks do umowy kredytowej
16/01/2008 08:40 2/2008 Zbycie aktywów o znaczącej wartości na rzecz spółki zależnej
16/01/2008 08:39 1/2008 Terminy publikacji raportów okresowych