Aktualny kurs akcji:

Śnieżka SA

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to założona w 1984 r. spółka produkcyjna wywodząca się z Podkarpacia. Jest spółką dominująca w Grupie Śnieżka – klasyfikowanej do grona 25 największych producentów farb w Europie (według European Coatings, 2023 r.). Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech i jeden z liderów w produkcji farb w Ukrainie.

FFiL Śnieżka SA, jako jednostka dominująca, pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych Grupy oraz tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy Kapitałowej Śnieżka we wszystkich aspektach działalności. Ponadto jest centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), a także pełni rolę centrum usług wspólnych.

Produkty

FFiL Śnieżka SA produkuje wyroby do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Są to m.in.: farby do ścian i fasad, wyroby do malowania drewna i metalu, szpachle do ścian i drewna, jak również system dociepleń budynków. Wyroby te są sprzedawane pod markami: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Rafil, Foveo-Tech.

 

 

 

Spółka działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, świadomie zarządzając swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo (w tym społeczność lokalną) oraz stosując wysokie standardy ładu korporacyjnego. Marka Śnieżka należy do grupy najsilniejszych marek konsumenckich w Polsce, a sama spółka jest regularnie nagradzana i wysoko oceniania – między innymi w rankingach najlepszych pracodawców, inicjatyw społecznych oraz relacji z inwestorami.

Zobacz więcej

FFiL Śnieżka SA prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wykorzystując w tym celu własne wyspecjalizowane jednostki. Spółka posiada laboratorium badawcze wyposażone w wysokiej jakości chromatograf, a także własne laboratorium mikrobiologiczne, którego zadaniem jest prowadzenie zaawansowanych badań nad ograniczeniem ilości substancji biobójczych w wyrobach oraz optymalizacją receptur na bezpieczniejsze dla zdrowia i środowiska.

W latach 2018-2021 Śnieżka przeprowadziła projekt Change IT – kompleksowy proces cyfrowej transformacji. Cyfryzacja objęła umiejscowione na Podkarpaciu spółki z Grupy Śnieżka – w tym FFiL Śnieżka SA, do której należy zlokalizowane z Zawadzie k. Dębicy i uruchomione z początkiem 2022 r. nowoczesne centrum logistyczne. Change IT był jednym z największych zakończonych sukcesem projektów digitalizacji w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zobacz więcej

Od 2003 r. FFiL akcje Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w strukturze akcjonariatu spółki dominują jej założyciele i ich sukcesorzy, którzy kontrolują około 65% głosów na walnym zgromadzeniu. Od debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie, każdego roku wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

Zobacz więcej