Aktualny kurs akcji:

Grupa Śnieżka

Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb dekoracyjnych i chemii budowlanej w Polsce. Na Węgrzech jest znaczącym graczem w segmencie farb dekoracyjnych, a w Ukrainie jednym z dominujących podmiotów w produkcji farb i szpachli. Grupa znajduje się w gronie 25 największych producentów farb w Europie (wg European Coatings 2023).

Kluczowe marki Grupy to: Śnieżka, Magnat, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech. Grupa działa aktywnie na kilkunastu rynkach zagranicznych.

40 lat

doświadczenia w branży

1100

pracowników

4

kraje, w których zlokalizowane są nasze zakłady

140 mln kg

produktów dekoracyjnych rocznie

25 miejsce

wśród największych producentów farb i lakierów w Europie

WARSZAWA

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

BRZEŹNICA

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

LUBZINA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

PUSTKÓW

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

ZAWADA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

RADOM

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

BÓCSA / WĘGRY

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

JAWORÓW / UKRAINA

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

ŻODINKO K. MIŃSKA / BIAŁORUŚ

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

- siedziba Śnieżka SA
- siedziba Śnieżka Trade of Colours

- administracja Śnieżka SA
- administracja Śnieżka - Trade of Colours
- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- zakład produkcyjny Śnieżka SA

- centrum logistyczne Grupy Śnieżka

- siedziba RAFIL SA
- zakład produkcyjny RAFIL SA

- siedziba POLI-FARBE
- zakład produkcyjny POLI-FARBE

- siedziba Śnieżka Ukraine
- zakład produkcyjny Śnieżka Ukraine

- siedziba Śnieżka BELPOL
- zakład produkcyjny Śnieżka BELPOL

Kraje, do których
eksportujemy towary:

Mołdawia
Litwa
Kazachstan
Czechy
Słowacja
Rumunia
Gruzja
Armenia
Serbia
Algieria
Kirgistan

W skład Grupy Śnieżka wchodzą: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz jej spółki zależne: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (Polska), Poli-Farbe Vegyipari Kft. (Węgry), Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina), Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. (Białoruś) oraz Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA (Polska).

Grupa Śnieżka działa według modelu operacyjnego opartego na centrach kompetencyjnych w kluczowych obszarach jej działalności. FFiL Śnieżka SA, jako jednostka dominująca, pełni funkcje kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych oraz tworzy strategię rozwoju i koordynuje rozwój całej Grupy Kapitałowej Śnieżka we wszystkich aspektach działalności. Ponadto jest centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), a także pełni rolę centrum usług wspólnych. Z kolei Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. realizuje wszystkie funkcje w zakresie sprzedaży i marketingu, analiz rynku, a także zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie. Spółki te koordynują działalność pozostałych spółek Grupy w obszarach swoich kompetencji.

Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w strukturze akcjonariatu spółki dominują jej założyciele i ich sukcesorzy, którzy kontrolują około 65% głosów na walnym zgromadzeniu. Od debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.