Aktualny kurs akcji:

Kalendarz

26 / 03 / 2024

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Śnieżka i raport roczny FFiL Śnieżka SA za 2023 r.

22 / 05 / 2024

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r.

18 / 09 / 2024

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.

20 / 11 / 2024

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.

14 / 03 / 2023

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2022

16 / 05 / 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023

19 / 09 / 2023

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023

20 / 11 / 2023

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023

07 / 03 / 2022

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021

10 / 05 / 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022

13 / 09 / 2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022

17 / 11 / 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022

29 / 03 / 2021

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020

19 / 05 / 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021

15 / 09 / 2021

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze

17 / 11 / 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021

27 / 03 / 2020

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019

22 / 05 / 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

16 / 09 / 2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

19 / 11 / 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

29 / 03 / 2019

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018

16 / 05 / 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

26 / 09 / 2019

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

28 / 11 / 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

26 / 02 / 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017

25 / 04 / 2018

Raport roczny za 2017

25 / 04 / 2018

Raport roczny skonsolidowany za 2017

14 / 05 / 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018

06 / 09 / 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018

06 / 11 / 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018

23 / 02 / 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016

25 / 04 / 2017

Raport roczny za 2016

25 / 04 / 2017

Raport roczny skonsolidowany za 2016

11 / 05 / 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017

24 / 08 / 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017

09 / 11 / 2017

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017