Aktualny kurs akcji:

Zrównoważony rozwój

Transformacja Grupy Śnieżka w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas niezwykle istotna. Po raz pierwszy nadaliśmy zrównoważonym działaniom ramy strategiczne.

Świadomie i w sposób usystematyzowany zarządzamy obszarem ESG – co daje nam gotowość na oczekiwania rynku i wyzwania przyszłości.

Zobacz więcej

100 %

zielonej energii w 2022 r.

100%

odpadów przemysłowych poddanych recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu

100 823 t CO₂e

całkowity ślad węglowy Śnieżki (Zakres 1, 2 i 3)

Zielony ma znaczenie. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+

W Śnieżce wierzymy, że kolory mają znaczenie. Z perspektywy ESG zielony jest nam szczególnie bliski, ponieważ w sposób symboliczny podkreśla zieloność jej działań. W zakresie produktu, zielony oznacza prośrodowiskowe podejście zarówno do procesu ich projektowania jak i produkcji. W kontekście „Ludzi” mamy na myśli rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz wsparcie lokalnych społeczności. I wreszcie zielony w kontekście organizacji rozumiemy jako etykę biznesu oraz efektywny i bezpieczny cyfrowo system zarządzania.

Kodeks dla dostawców

W trosce o zrównoważony łańcuch dostaw opracowaliśmy specjalny dokument. Zawarliśmy w nim oczekiwania względem naszych dostawców produktów i usług w zakresie działań na rzecz m.in. środowiska naturalnego i społeczności.

Debiut Śnieżki w EcoVadis oceniony na złoto

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została oceniona za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis - największego na świecie dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie. W wyniku niezależnej oceny Śnieżka otrzymała Złoty Medal EcoVadis, co plasuje ją w gronie 5% najlepszych firm poddanych certyfikacji.

33 oddziały
szpitalne

odnowione w ramach projektu "Świat w kolorach"

745 tys. zł

wartość darowizn

9,6 liczba godzin

szkoleniowych na pracownika

<5 %

skorygowana luka płacowa

Koloratorium

To nasz autorski projekt dla uczniów szkół z całej Polski, mający na celu popularyzację wiedzy w zakresie biologii i chemii.

W ramach konkursu szkoły mogą wygrać dofinansowanie do wyposażenia swoich laboratoriów w nowoczesny sprzęt, by ich uczniowie mogli rozwijać pasję do nauki.

iWIEM

Stworzyliśmy specjalny serwis edukacyjny dla pracowników. Na co dzień jest nieocenionym źródłem wiedzy o naszych produktach i zmianach w Grupie, pełnym specjalistycznej wiedzy. Pomaga on również osobom nowozatrudnionym we wdrożeniu czy powracającym do pracy po dłuższych urlopach.

100 %

kadry kierowniczej i pracowników przeszkolonych w zakresie "Księgi wartości"

100 %

aktów wewnętrznych objętych elektronicznym systemem nadzoru i dokumentacji

Nagroda

SAP Innovation Awards za kompleksowy proces cyfrowej transformacji

Wdrożenie

Kodeksu Etycznego

Aktualizacja Księgi Wartości

Chcemy, by komunikowane i realizowane przez nas wartości były jasne i jednoznacznie rozumiane przez wszystkich. Dlatego 2022 roku wprowadziliśmy pewne zmiany, które pomogą ten cel realizować.

CHANGE IT

Naszym największym osiągnięciem ostatnich lat było przeprowadzenie transformacji cyfrowej Grupy Śnieżka. Dzięki niej wzmocniliśmy bezpieczeństwo danych operacyjnych i klientów, usprawniliśmy logistykę i sprzedaż, a nawet funkcjonowanie działu HR.

Wprowadzając w życie założenia nowej strategii, realizujemy wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki temu stajemy się częścią inicjatywy globalnej, dążącej do poprawy jakości życia społeczności i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu

Aktualności

Zobacz więcej
publikacja ESG
Polski Pakt Plastikowy

Jak rozumiemy zrównoważony produkt?

Odpowiedzialność za produkt w jego cyklu życia jest na stałe wpisana w DNA naszego modelu biznesowego.

Począwszy od pomysłu i analiz badawczo-rozwojowych, przez dobór dostawców, kontrolę procesów zakupowych i jakości materiałów, aż po produkcję, sprzedaż i komunikację, a finalnie – użytkowanie.

Zobacz więcej

Dbamy o zdrowie użytkowników

Korzystanie z naszych produktów nie kończy się w momencie nanoszenia farby czy lakieru na powierzchnię docelową.

Integralność pomalowanej ściany z pomieszczeniami, w których przebywają użytkownicy wykorzystujemy, by obniżać obecność Lotnych Związków Organicznych w powietrzu, a także neutralizować obecność bakterii i grzybów.

Zobacz więcej

Ograniczamy negatywny wpływ

Dokładamy starań, aby nasze działania zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko.

Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które podlegają wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego.

Zobacz więcej
  • 100%
    naszych dostawców zostało poinformowanych o wdrażanych przez nas zasadach związanych z oceną pod kątem ESG i otrzymało niezbędne dokumenty oraz wytyczne

Grupa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb oraz preparatów do ochrony i dekoracji drewna w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie (w segmencie wyrobów dekoracyjnych), a także jeden z wiodących producentów w segmencie szpachli gipsowych na Białorusi. Grupa Śnieżka należy do grona 25 największych producentów farb w Europie.