Aktualny kurs akcji:

Śnieżka na 7. miejscu w Rankingu ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024 w kategorii produkcja przemysłowa i chemiczna

Śnieżka została wyróżniona w 18. edycji Rankingu ESG: Odpowiedzialne Zarządzanie 2024, organizowanym przez Koźmiński Business Hub. W zestawieniu największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości odpowiedzialnego zarządzania zgodnie z wytycznymi ESRS, firma zajęła 7. miejsce w kategorii produkcja przemysłowa i chemiczna, a 28. pozycję w rankingu generalnym.

Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2024 (wcześniej znany jako Ranking Odpowiedzialnych Firm) to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień oceniających jakość odpowiedzialnego zarządzania w polskich firmach. Nowe regulacje oraz poszerzający się zakres sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju wpłynęły nie tylko na zmianę nazwy tegorocznego rankingu, ale przede wszystkim na ewolucję ankiety zgłoszeniowej i kryteriów oceny firm.  

W porównaniu z poprzednią edycją zawartość tegorocznego kwestionariusza została zmieniona, a jej modyfikacji dokonała – po raz pierwszy – specjalnie powołana Rada Naukowa Rankingu ESG, w skład której weszli eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Climate Leadership UNEP/GRID oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Udział tych specjalistów ma na celu zapewnienie, że ankieta jest rzetelna i zgodna z najnowszymi wytycznymi raportowania ESG. Partnerem medialnym projektu jest Rzeczpospolita, natomiast Deloitte pełni rolę partnera merytorycznego odpowiedzialnego za przegląd odpowiedzi.

Ankieta składała się z 70 pytań w 11 sekcjach, co wynika z Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Ranking został opracowany na podstawie wyników dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, które firmy samodzielnie zaprezentowały w ankietach, a następnie zostały poddane weryfikacji zgodnie z metodologią opracowaną przez prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego, analityka i dziennikarza.

Dzięki zdobyciu 62 punktów Śnieżka uplasowała się na 7. miejscu w kategorii produkcja przemysłowa i chemiczna oraz zajęła 28. lokatę w rankingu generalnym, a także otrzymała tytuł firmy wyróżnionej, który zarezerwowany jest wyłącznie dla przedsiębiorstw z wynikiem punktowym 50 lub więcej. A to wszystko na rok przed wdrożeniem nowych wytycznych. Śnieżka znajduje się dziś w wąskim gronie firm, które w proaktywny sposób już przygotowują się na nowe regulacje.

Grupa Śnieżka od 2023 roku realizuje strategię zrównoważonego rozwoju Zielony ma znaczenie, która stanowi odpowiedź Grupy na rosnącą świadomość i oczekiwania konsumentów oraz partnerów biznesowych. W jej ramach wyznaczono łącznie 21 celów strategicznych i 71 celów operacyjnych dla działań w obszarach ESG. Koncentrują się one w trzech filarach: Środowisko, Ludzie i Biznes.