Aktualny kurs akcji:

Zaangażowanie społeczne

FFiL Śnieżka SA, jako spółka dominująca, ustala strategię, cele i priorytety zaangażowania społecznego dla całej Grupy Śnieżka.

Cele strategiczne

Realizacja projektów społecznych w oparciu o kompetencje i marki Grupy Śnieżka

Wsparcie społeczności lokalnej w miejscu prowadzenia działalności

Zaangażowanie pracowników w działania społeczne

Cele operacyjne

Koloratorium

Przygotowanie założeń nowej odsłony projektu (5. Edycja jubileuszowa)

Ewaluacja

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wśród laureatów projektu

Zaangażowanie społeczne

Opracowanie założeń i planów zaangażowania społecznego marek

Min. 1% zysku brutto

stanowi budżet na działania społeczne

Wolontariat kompetencji

Opracowanie założeń pilotażowego programu wolontariatu kompetencji

Główne filary zaangażowania społecznego

Kolor

Projekty społeczne i inne formy zaangażowania Grupy skupione są wokół jej wizji. W odniesieniu do działań na rzecz społeczeństwa przesłanie „Kolory mają znaczenie” oznacza „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, obecne w życiu beneficjentów dzięki przedsięwzięciom realizowanym przez spółki Grupy i jej marki.

Lokalność

Spółki Grupy Kapitałowej angażują się w działania ważne z perspektywy mieszkańców ich lokalnych społeczności. Grupa Kapitałowa realizuje także działania w skali całego kraju, adresowane do jednostek publicznych zlokalizowanych w małych miejscowościach czy w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Dzieci i młodzież

Głównymi beneficjentami działań społecznych Grupy są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem. 

Koloratorium

Jest to inicjatywa, której celem jest odkrycie przed uczniami z całej Polski niezwykłego świata chemii i biologii. Wierzymy, że każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata. Dlatego bardzo zależy nam na tym, aby zapewnić młodym ludziom najlepsze warunki do swobodnego i przyjemnego zgłębiania tajników wiedzy z zakresu bliskich naszej branży dziedzin.

Ciekawość świata to naturalna cecha jaką obserwujemy u najmłodszych. Czasem jednak ten pęd do wiedzy nie wystarcza. Na przykład do pełnego zrozumienia zagadnień chemicznych potrzebne są specjalne warunki. Uważamy, że brak odpowiedniego wyposażenia pracowni nigdy nie powinien być powodem powstrzymującym uczniów przed zgłębianiem fascynującego świata nauki. Dzięki nowoczesnym laboratoriom dzieci mogą zgłębiać tajniki nauki, które do tej pory były dla nich niedostępne.

Za nami IV już, ogólnopolska edycja konkursu Koloratorium. Kreatywność i zaangażowanie uczniów biorących udział w konkursie sprawiły, że kolorowe laboratoria Śnieżki można spotkać już prawie w całej Polsce.

Dowiedz się więcej

Fundacja Śnieżka

Elementem zaangażowania społecznego Śnieżki było także powołanie do życia Fundacji Śnieżka, która realizuje własne autorskie programy, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie, adresując je szczególnie do dzieci i młodzieży.

1550 tys. zł

wysokość udzielonego wsparcia w 2022 r.

>300 tys. zł

pula nagród w Koloratorium w 2022 r.

33 oddziały

odnowione w całej Polsce w ramach projektu "Świat w kolorach"

Działalność Fundacji Śnieżka skupia się na dwóch filarach, którymi są edukacja i ochrona zdrowia. W obydwu obszarach prowadzimy autorskie programy społeczne, które od lat są wymiernym wsparciem nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i ogólnopolskim.

Aleksandra Małozięć Prezeska Fundacji Śnieżka

Kluczowe obszary działalności

Fundacja wspomaga misję edukacyjną szkół i innych jednostek prowadzących działalność oświatową, kulturalną lub sportową. Przez lata angażowała się we współfinansowanie wielu cennych inicjatyw, rozwijający dzieci i młodzież w wielu dziedzinach (m.in. konkursy, olimpiady, czy zawody sportowe). Szczególnie istotny jest tu autorski program Prze-Ogarniacze. Przedsiębiorczość inaczej, dzięki któremu dzieci poznają wartość pieniądza i strategie gospodarowania nim, dowiadują się, jak dbać o środowisko oraz jak mądrze angażować się w inicjatywy na rzecz społeczności.

Więcej

Na wyróżnienie zasługuje ogólnopolski projekt „Świat w kolorach”, który realizujemy od 2005 r. W jego ramach odnowiono i pomalowano 30 oddziałów dziecięcych w szpitalach z całej Polski, zmieniając je w kolorowe i przyjazne dla małych pacjentów przestrzenie. Dodatkowo odnowiliśmy 2 lokalne oddziały dla dorosłych. W nowej, trwającej już odsłonie koncentrujemy się na wsparciu szpitalnych oddziałów psychiatrii dziecięcej.

Więcej

Wsparcie sąsiadów w obliczu wojny

W pierwszych dniach konfliktu kluczowe było zapewnienie transportu i schronienia tym, którzy mieli możliwość, aby wyjechać do Polski. W tym czasie ekipa Śnieżki-Ukraina wcieliła się w rolę wolontariuszy: kierując ruchem, niosąc pomoc i – z zaopatrzeniem w produkty z Polski – troszcząc się o wyżywienie osób wycieńczonych wielodniową podróżą.

Na dalszym etapie firma kupowała i przekazywała na Ukrainę kolejne dary – m.in.: żywność, leki, specjalistyczne materiały opatrunkowe, odzież i wyposażenie typu karimaty czy śpiwory, a także np. latarki czy przenośnie kuchenki gazowe.

320 tys. zł

Śnieżka przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy od końca lutego 2022 r.

18 tys. zł

zebraliśmy w ramach zbiórki pracowniczej na dodatkowe zakupy do kolejnych konwojów kierowanych do naszych śnieżkowych wolontariuszy po drugiej stronie granicy