Aktualny kurs akcji:

Cybersecurity

Cel strategiczny:

Zapewnienie kompleksowej ochrony przed cyberprzestępczością i zarządzanie bezpieczeństwem danych, szczególnie danych osobowych klientów, pracowników i partnerów biznesowych

Nasze osiągnięcia z 2022 roku w obszarze cybersecurity

Przyjęcie Polityki Bezpieczeństwa Cyfrowego

Grupy Kapitałowej Śnieżka

Edukacja

pracowników w zakresie cybersecurity

Przegląd dojrzałości

zarządzania bezpieczeństwem Grupy Śnieżka

Kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym wynika z rosnącej cyfryzacji w zakresie metod pracy, stosowanych narzędzi i systemów informatycznych Śnieżki. Szczególnie istotne są dla nas te systemy, które wymagają gromadzenia danych osobowych pracowników, klientów czy partnerów biznesowych.

Działania w tym obszarze skupiają się na budowaniu kultury bezpieczeństwa cyfrowego. Dotyczy to przede wszystkim kształtowania właściwych nawyków wśród pracowników poprzez uświadamianie, cykliczne szkolenia i inne działania edukacyjne z tego zakresu. Równie istotna jest realizacja przeglądów dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem obejmująca analizę, monitoring oraz rozwój polityk, procedur i innych dokumentów regulujących obszar cyberbezpieczeństwa.

W tym obszarze stawiamy na wielopoziomowy, nieustanny rozwój. Na bieżąco aktualizujemy nasze polityki i procedury bezpieczeństwa. Omawiamy je podczas cyklicznych spotkań online z pracownikami, uświadamiając ich również w zakresie rozpoznanych zagrożeń.

Marek Niziołek Dyrektor Transformacji Cyfrowej i IT

W ramach programu budowania świadomości bezpieczeństwa cyfrowego wprowadziliśmy i kontynuujemy cykl szkoleń z tego zakresu. Szkolimy naszych pracowników i sprawdzamy ich wiedzę m.in. na temat dostępu do danych i ich przetwarzania, zachowywania bezpieczeństwa w sieci internetowej, odpowiedniego reagowania w przypadkach wykrycia incydentu. Rozpoczęliśmy też wysyłkę „Cybersecurity News”, czyli cyklicznych newsletterów prezentujących najświeższe informacje i ciekawe przykłady z obszaru cyberbezpieczeństwa.

W magazynie „W Kolorze” szczególną uwagę zwróciliśmy na niebezpieczeństwo ataku przez ransomware (złośliwe oprogramowanie, które szyfruje pliki i wyłudza pieniądza za ich odblokowanie). Opisaliśmy, na czym polegają ataki i jak się przed nimi bronić. Udostępniliśmy również uświadamiający artykuł o grupie Anonymous i jej działalności.

W wyniku dogłębnej analizy procesów wewnętrznych i szeroko zakrojonych konsultacji ze specjalistami, zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy program dostosowujący nasze systemy informatyczne do wyzwań współczesnej cyberprzestrzeni.

  • Cyfrowa transformacja, która została nagrodzona

    W latach 2018-2021 wdrażaliśmy projekt Change IT, który znacznie zwiększył efektywność naszych działań, zwłaszcza w obszarze zarządzania procesami wewnętrznymi. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione nagrodą SAP Innovation Awards.

    Więcej

Na początku 2022 roku uruchomiliśmy nowoczesne centrum logistyczne w Zawadzie. Dzięki temu mogliśmy przyspieszyć realizację zamówień, zwiększyć przepustowość magazynu oraz zoptymalizować prace przy kompletowaniu zamówień. Klienci odczuli tę pozytywną zmianę m.in. dzięki uruchomieniu serwisu dekoratorium.pl, gdzie skupiliśmy całą ofertę Grupy Śnieżka.

Ważnym elementem programu była transformacja systemu informatycznego w obszarze HR. W ramach SAP HR powstał portal, który pozwala na miarodajne rozliczanie czasu pracy. Dzięki indywidualnym kontom, pracownicy również mają dostęp do tego typu informacji na temat swój temat. Logowanie do niego jest możliwe z dowolnego urządzenia, natomiast w celu ułatwienia dostępu do niego, stworzyliśmy specjalne kioski informacyjne – punkty, w których udostępniamy pracownikom komputery, wraz z dedykowaną, zabezpieczoną siecią wi-fi.

W celu usprawnienia wdrożenia nowego systemu, przeprowadziliśmy szeroką akcję szkoleniową wśród pracowników. Opisaliśmy również dokładny sposób jego użytkowania, w naszym ogólnodostępnym magazynie „W Kolorze”. Dzięki temu również nowi pracownicy mają możliwość szczegółowego zapoznania się z działaniem systemu, w tym automatycznym kalkulowaniu zmian w czasie pracy z przełożeniem na wynagrodzenie.