Aktualny kurs akcji:

Władze spółki

Zarząd

 • Piotr Mikrut

  Prezes Zarządu

  Doświadczenie zawodowe Prezesa Śnieżki związane jest ściśle z branżą farb i lakierów. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w lokalnej spółce z branży farbiarskiej, historycznie związanej ze Śnieżką SA, w której pracował w latach 1995-1997. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu jednej z miejscowych firm działającej w obszarze chemii budowlanej, której był również udziałowcem. Do Śnieżki ponownie dołączył w 2004 roku, gdzie od tamtej pory nieprzerwanie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu.

  Piotr Mikrut jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem. Uczestniczył także w licznych szkoleniach dedykowanych kadrze menadżerskiej.

 • Witold Waśko

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

  Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na zarządzaniu finansami. W latach 1989-1991 pracował w WSK „PZL Mielec”, następnie od 1992 r. do 2003 r. związany był ze spółką CHEMAL. Zajmował w niej kolejno stanowiska: Księgowego, Dyrektora ds. Finansowych oraz Dyrektora ds. Ekonomicznych i Członka Zarządu. Od 2009 roku jest także biegłym rewidentem.

  Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Śnieżki powołany w 2005 roku.

  Witold Waśko ukończył Politechnikę Rzeszowską (specjalność: lotnictwo), a także podyplomowe studia z rachunkowości i finansów na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania. Odbył także liczne kursy, m.in.: budżetowania, planowania finansowego, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi oraz menedżerskie.

 • Joanna Wróbel-Lipa

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

  W Śnieżce, z którą jest związana od 2000 roku, odpowiada za marketing i sprzedaż. Pracę rozpoczęła na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu, a w kolejnych latach pełniła funkcję Kierownika Działu Marketingu oraz Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W 2006 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, łącząc je z funkcją prokurenta.

  W 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu Śnieżki, a od 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Równolegle jest Prezesem Zarządu spółki Śnieżka Trade of Colours.

  Joanna Wróbel-Lipa ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing) oraz studia podyplomowe The Advanced Certificate in Marketing, prowadzone przez Instytut Rozwoju Biznesu. Uczestniczyła także w licznych kursach z zakresu marketingu i sprzedaży.

 • Zdzisław Czerwiec

  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

  Związany ze Śnieżką od 1999 roku. Początkowo pracował na stanowiskach specjalistycznych, a następnie menedżerskich w obszarach: produkcji, marketingu, handlu, sprzedaży krajowej i eksportowej, obsługi klienta i logistyki. Od połowy 2020 roku kieruje w Śnieżce obszarem zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management).

  W 2021 roku powołany na Członka Zarządu, a od 2022 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  Zdzisław Czerwiec jest absolwentem studiów inżynierskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (specjalność: geodezja i wycena nieruchomości), a także studiów magisterskich o tym profilu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe: menedżerskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z psychologii w biznesie w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz z zakresu logistyki i zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rada Nadzorcza

 • Jerzy Pater

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Stanisław Cymbor

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Rafał Mikrut

  Sekretarz Rady Nadzorczej

 • Piotr Kaczmarek

  Członek Rady Nadzorcze

 • Zbigniew Łapiński

  Członek Rady Nadzorczej

 • Dariusz Orłowski

  Członek Rady Nadzorczej

 • Anna Sobocka

  Członek Rady Nadzorczej