Aktualny kurs akcji:

Polityka prywatności i cookies

1. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności?

1. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 (dalej „Śnieżka SA”, „Spółka”) przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z naszej strony internetowej („Strona Internetowa”). Jeżeli korzystasz z naszej Strony Internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.

2. Kto zbiera Twoje dane osobowe?

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Śnieżka SA z siedzibą w 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.
2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres dane.osobowe@sniezka.com lub na nasz adres pocztowy: Śnieżka SA z siedzibą w 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

3. W jaki sposób zbierane są Twoje dane osobowe, w jakich celach?

1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:

1. adres IP,
2. rodzaj systemu operacyjnego,
3. rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.

2. Zbieranie pozostałych danych następuje w szczególności za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, poprzez formularz zapisu na newsletter, czy formularz kontaktowy wyłącznie wówczas, gdy chcesz nam takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, lub zapisu na newsletter czy zgłoszenia reklamacji. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:

1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. nr telefonu,
4. adres zamieszkania lub dostawy
5. dane firmowe
6. nazwa loginu do logowania
7. dane do przetwarzania reklamacji.

3. Podsumowując, Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

1. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o przygotowanie oferty);
2. marketingu własnych produktów;
3. przesyłania newslettera – jeśli zaakceptowałeś uprzednio regulamin newslettera ;
4. procedowania reklamacji, jeśli taką złożyłeś;
5. analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Internetowej,

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy zgromadzone dane?

1. W przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania newslettera, obsługi złożonej reklamacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub/oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. W sytuacji przetwarzania danych w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udzielaniu naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji.
3. W przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, obejmujących w szczególności informowanie o oferowanych produktach, promocjach, przecenach, usługach dodatkowych, wysyłaniu (wyświetlaniu) reklam dopasowanych do Twoich preferencji, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący przedstawianie Tobie ofert, promocji, reklam, które mogą Cię zainteresować, jak również innych informacji dotyczących naszej działalności.
4. Podobnie, w przypadku przetwarzania Twoich danych dla celów analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa na Stronie Internetowej, opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych, jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.
5. W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec nas ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez nas roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
6. Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twojej aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
7. Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

5. Czas przetwarzania Twoich danych

1. W przypadku wysłania do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania Twojego problemu.
2. W przypadku zapisu na nasz newsletter, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane do momentu rezygnacji z przesyłania newslettera.
3. W przypadku złożenia reklamacji, będziemy przechowywać i przetwarzać do momentu gdy rozwiążemy Twoją sprawę nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. .
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, a w przypadku marketingu opartego o pliki cookies, do momentu wycofania przez Ciebie zgody na użycie plików cookies.

6. Jak wygląda zbieranie danych na Stronie Internetowej?

1. W przypadku subskrypcji newslettera prosimy o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas i zaznaczenie checkboxa o akceptacji regulaminu.
2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.
3. W celu pobierania informacji o tym, jakie treści z przesyłanych przez nas wiadomości czytasz, a które nie są dla Ciebie interesujące, korzystamy z oprogramowania Sales Manago umożliwiającego analizę tych danych. Twoje dane osobowe pozyskiwane w ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej naszą Stronę Internetową oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele.
4. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, potrzebujemy wyłącznie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu
5. W przypadku wysłania do nas zapytania lub oferty, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

7. Jak wygląda zbieranie danych na Stronie Internetowej?

1. W przypadku subskrypcji newslettera prosimy o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas i zaznaczenie checkboxa o akceptacji regulaminu.
2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.
3. W celu pobierania informacji o tym, jakie treści z przesyłanych przez nas wiadomości czytasz, a które nie są dla Ciebie interesujące, korzystamy z oprogramowania Sales Manago umożliwiającego analizę tych danych. Twoje dane osobowe pozyskiwane w ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej naszą Stronę Internetową oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele.
4. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy, potrzebujemy wyłącznie Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu
5. W przypadku wysłania do nas zapytania lub oferty, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

8. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe ?

1. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania ww. czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Podmioty te przetwarzają przekazane dane na nasze polecenie i w naszym imieniu. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:

1. firmie, która obsługuje naszą Stronę Internetową
2. hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą Stronę Internetową,
3. firmie informatycznej, która utrzymuje rezerwowy backup strony
4. firmie, która realizuje analizę i wysyłkę newslettera,
5. firmom zajmującym się marketingiem,
6. kancelariom prawnym, jeżeli podejmujemy działania zmierzające do ochrony lub dochodzenia naszych roszczeń

2. Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym w przypadku używania przez naszą firmę systemów analitycznych Google lub Yandex, dane są przekazywane w oparciu o stosowne umowy. Umowy te oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

9. Informacja o Twoich prawach

1. Pamiętaj że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.
2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:

1. celu przetwarzania Twoich danych,
2. jakiego rodzaju dane przetwarzamy
3. komu przekazujemy Twoje dane,
4. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,

3. Przysługuje Ci prawo do:

1. sprostowania Twoich danych,
2. jakiego rodzaju dane przetwarzamy
3. usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

4. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

10. Czy Twoje dane osobowe są zabezpieczane?

1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

11. Postanowienia końcowe.

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Polityka cookies

1. Co to są pliki cookies?

1. Strona Internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony Internetowej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51, woj. Mazowieckie, jak również podmioty opisane poniżej w Polityce cookies.

2. Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny?

1. Ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.
2. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
3. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas określonego rodzaju Ciasteczek. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie Ciasteczek nie wymagają pliki cookies, które są niezbędne do jej funkcjonowania.
4. Dane zbierane automatycznie przy pomocy Ciasteczek będą przez nas używane do analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam dostosowywać treść Strony Internetowej oraz wyświetlać treści dotyczące Spółki na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Jeśli nie wyrażasz zgody na taką personalizację treści, zaznacz odpowiednie zgody na bannerze zgód plików cookies, który wyświetla się po pierwszym wejściu na Stronę Internetową lub zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zawsze też możesz do nas napisać na dane.osobowe@sniezka.com – postaramy się pomóc.
5. W przypadku plików cookies, które służą nam do celów analitycznych, i które zostały wytworzone przez podmioty trzecie takie jak Google – pliki cookies Google Analytics, Google Ad Manager – stosujemy anonimizację i pseudonimizację danych osobowych, które mogą się w tych plikach znajdować. W ten sposób Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Google, tak by mogło ono zidentyfikować Cię na podstawie uzyskanych plików cookies.
6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio ją wyświetlić oraz dostosować do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej (po zalogowaniu);

3. Jaki rodzaj Ciasteczek jest używany na Stronie Internetowej?

1. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Ponadto pliki cookies używane na Stronie Internetowej możemy podzielić ze względu na następujące kryteria:

1. niezbędność realizacji usług:

1. niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać – nie wymagają zgody Użytkownika,
2. funkcjonalne/preferencyjne – służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności witryny, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, zbierają informacje na temat preferencji użytkownika i umożliwiają nam zapamiętanie języka oraz innych ustawień lokalnych i odpowiednie dopasowanie witryny – wymagają zgody Użytkownika,
3. statystyczne – gromadzą informacje na temat aktywności Użytkownika na stronie internetowej i umożliwiają optymalizację jej funkcjonowania, ponadto mogą dostarczać informacje na temat stron internetowych najczęściej odwiedzanych przez danego Użytkownika i pomagać w identyfikacji niedogodności lub problemów, a także wykazać skuteczność stosowanych reklam; wykorzystanie tych cookies umożliwia śledzenie wzorców korzystania ze strony internetowej przez wielu Użytkowników, a nie tylko pojedynczych odwiedzających – pliki statystyczne nie przetwarzające danych osobowych nie wymagają zgody Użytkownika,
4. marketingowe – służą do dostosowania treści reklamowych wyświetlanych Użytkownikowi, i dzięki temu reklamy wyświetlane zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na Stronie Internetowej operatora, są dostosowane do preferencji Użytkowników w zakresie wyboru usług, na podstawie danych posiadanych przez operatora, w tym zachowania użytkowników na stronach internetowych operatora Strony Internetowej – na użycie tych cookies Użytkownik wyraża zgodę;

2. pochodzenie plików:

1. własne – pliki cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona,
2. zewnętrzne – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny;

3. cel jakiemu służą:

1. konfiguracji strony internetowej – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronie internetowej,
2. bezpieczeństwo strony internetowej – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności strony internetowej
3. uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje,
4. stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny; mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach; te pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron,
5. przeprowadzenia procesów – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji,
6. wyświetlania reklamy – umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny),
7. lokalizowania – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika,
8. statystyka – umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Dane te są anonimizowane i pseudonimizowan

4. Z jakich cookies podmiotów zewnętrznych możemy korzystać na Stronie Internetowej i jak te cookies działają?

1. Google Analytics (cookies) – analizy statystyk strony

1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej.
2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
3. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

2. Google Ads Manager i Tag Manager

1. Google Ads Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search Ads 360 i Campaign Manager) korzystają z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które użytkownik już widział.
2. Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Menedżera tagów do projektu możesz łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu użytkownika.
3. Zbiór tagów, reguł, zmiennych i powiązanych konfiguracji zainstalowanych w danej witrynie lub aplikacji mobilnej nosi nazwę kontenera. Kontener Menedżera tagów może zastąpić inne ręcznie kodowane tagi w witrynie lub aplikacji, łącznie z tagami Google Ads, Google Analytics
4. Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. W zależności od ustawień wydawcy i użytkownika informacje powiązane z plikami cookie używanymi w reklamach mogą zostać dodane do konta Google użytkownika.
5. Google Ads Manager i usługi reklamowe Google Marketing Platform przesyłają plik cookie do przeglądarki po dowolnym wyświetleniu, kliknięciu lub innym działaniu, które powoduje wywołanie naszych serwerów. Jeśli przeglądarka zaakceptuje plik cookie, zostaje on w niej zapisany.
6. Plik cookie Google Ads Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform najczęściej trafia do przeglądarki wtedy, gdy użytkownik wejdzie na stronę z reklamami pochodzącymi z Google Ads Managera lub z usług reklamowych Google Marketing Platform. Takie strony zawierają tagi reklam informujące przeglądarkę, że ma żądać od naszych serwerów udostępnienia treści reklamy. Wraz z treścią reklamy serwer przesyła też plik cookie. Aby do tego doszło, na stronie nie muszą być widoczne reklamy pochodzące z Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform. Wystarczy, że zawiera ona tagi reklamowe Google Ad Managera lub usług reklamowych Google Marketing Platform, które mogą wczytać tag śledzenia kliknięć lub piksel do śledzenia wyświetleń. Więcej informacji na temat narzędzia znajdziesz pod adresem: https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=pl

3. Piksel konwersji Facebooka

1. Na naszej stronie internetowej stosowany jest tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.
2. Otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://help.instagram.com/155833707900388
3. Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.
4. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika),a zatem dane pochodzące z piksela Facebooka nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

4. Yandex Metrica

1. Wspomagające oprogramowanie analityczne zbierające dane o sposobie poruszania się użytkowników na Stronie Internetowej. Dostarcza informacji gdzie i w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej. Dodatkowo oprogramowanie posiada funkcję nagrywania video dokumentującą wizytę użytkownika na Stronie Internetowej. Więcej na temat przetwarzania danych przez Yandex Metrica znajdziesz tutaj: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy

5. HotJar

1. HotJar jest narzędziem służącym do rejestrowania wizyty i nagrywania video dokumentującego sposób korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez HotJar znajdziesz tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

6. AdSearch AdKontekst

1. Narzędzie wspomagające w celu wyświetlania reklam kontekstowych – intekstowych. Reklama intekstowa jest to rodzaj reklamy kontekstowej, która emitowana jest w treści artykułów publikowanych na serwisach partnerskich w momencie najechania kursora na wyróżnione w tekście słowo. System analizuje treść danego artykułu i wybiera słowa kluczowe, podkreślając je podwójną linią jako aktywny link. Reklama aktywuje się w momencie, gdy użytkownik najedzie kursorem na wyróżnione słowo – pojawia się wówczas boks zawierający tekst reklamowy, powiązany kontekstowo z artykułem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez AdSearch Ad Kontekst znajdziesz tutaj: https://audience-solutions.com/privacy-policy.html

7. SALESmanago

1. Kolejne narzędzie wspomagające działania marketingowe, poprzez analizę działań użytkownika na Stronie Internetowej, umożliwiające wyświetlanie reklam behawioralnych – opartych na zachowaniu użytkownika. Narzędzie pozwala również analizować i wspierać działania oparte o e-mail marketing po zapisie użytkownika na newsletter. Więcej informacji na temat działania narzędzia znajdziesz tutaj: https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm

5. Postanowienia końcowe

1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej.
2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest:
FFiL Śnieżka SA
00-867 Warszawa,
ul. Chłodna 51, woj. mazowieckie

z adresem do korespondencji:
39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, woj. podkarpackie

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności lub polityki cookies w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na Stronę Internetową.