Aktualny kurs akcji:

Polityki i dokumenty ESG

Zapoznaj się z publikacjami, na których opieramy podejście Grupy Śnieżka do zrównoważonego rozwoju.