Aktualny kurs akcji:

Akcjonariat

Lp. Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA (w szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1 Jerzy Pater 2 541 667 20,14 % 3 208 335 21,95 %
2 Stanisław Cymbor 2 541 667 20,14 % 3 208 335 21,95 %
3 Piotr Mikrut 1 270 833 10,07 % 1 870 833 12,8 %
4 Rafał Mikrut 1 270 833 10,07 % 1 337 497 9,15 %
5 PTE Allianz Polska SA 1 816 307 14,39 % 1 816 307 12,43 %
6 PTE Nationale-Nederlanden 1 185 323 9,39 % 1 185 323 8,11 %
7 Pozostali 1 991 148 15,80 % 1 991 148 13,61 %
SUMA: 12 617 778 100 % 14 617 778 100 %