Aktualny kurs akcji:

Walne zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA

Data
26/04/2024
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 - 207 Brzeźnica

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51, 00-867 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537 (dalej jako: Śnieżka lub Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, 402^1, 402^2 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 – 207 Brzeźnica.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA

Data
27/04/2023
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 - 207 Brzeźnica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
31/05/2022
Godzina
12:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
29/04/2021
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
16/06/2020
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
26/11/2020
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
26/04/2019
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Rodzaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Data
25/05/2018
Godzina
11:00
Lokalizacja
FFiL Śnieżka SA, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica