Aktualny kurs akcji:

Kontakt

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA

Siedziba spółki:

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica

Administracja:

Tel.: (14) 681 11 11
Tel.: (22) 221 93 19

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Małozięć
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG
Tel. (14) 680 54 83
Kom. +48 667 660 399
e-mail: aleksandra.maloziec@sniezka.com


Infolinia
(informacje o produktach):

Tel.: 801 500 801*


*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.

Inspektor Ochrony Danych

Tel.: (14) 699 72 60
e-mail: dane.osobowe@sniezka.com

Dane rejestrowe:

NIP 818-14-33-438
REGON 690527477
KRS 0000060537, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł
BDO 000019829