Aktualny kurs akcji:

Śnieżka nieobecna w Rosji, a ze wsparciem dla Ukrainy

W związku z licznymi pytaniami, które do nas trafiają informujemy, że od połowy marca Śnieżka nie prowadzi sprzedaży swoich wyrobów w Rosji – całkowicie wycofaliśmy się z działalności operacyjnej na tym rynku. Jednocześnie od samego początku aktywnie wspieramy członków zespołu spółki Śnieżka-Ukraina oraz ludność ukraińską.

Po wybuchu wojny w Ukrainie pod koniec lutego br. intensywnie analizowaliśmy zarówno scenariusze dalszego prowadzenia działalności przez naszą spółkę zależną Śnieżka-Ukraina, zatrudniającą około 200 osób, jak i scenariusz wyjścia z rynku rosyjskiego.

Najwyższym priorytetem było dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników i ich rodzin, dlatego już 25 lutego br. decyzją Dyrektora Generalnego spółki Śnieżka-Ukraina, Marka Pawlusia, czasowo zawiesiliśmy produkcję w naszym ukraińskim zakładzie produkcyjnym. Zakład ten znajduje się w Jaworowie, w obwodzie lwowskim, około 20 km od granicy z Polską. Wstrzymaliśmy wówczas też wykonywanie dostaw do naszych klientów. Równolegle monitorowaliśmy przemieszczanie się części naszych przedstawicieli handlowych ze wschodu na zachód Ukrainy i organizowaliśmy pomoc dla członków naszego ukraińskiego zespołu, reagując na ich najpilniejsze potrzeby, a także wypłacając z wyprzedzeniem ich wynagrodzenia.

Na kolejnym etapie podjęliśmy kroki mające na celu zakończenie naszej działalności operacyjnej w Rosji, gdzie dotychczas na niewielką skalę sprzedawaliśmy produkowane przez nas farby, produkty do drewna i inne wyroby chemii budowlanej. Już jakiś czas temu rozwiązaliśmy umowy handlowe oraz rozliczyliśmy ostatnie faktury, natomiast ze względu na fakt, że na rosyjskim rynku osiągaliśmy tylko 1% naszych przychodów nie informowaliśmy o tym dotychczas w odrębnym komunikacie. Obecnie nie prowadzimy żadnej sprzedaży w Rosji.

Ramię w ramię, by nieść pomoc

Od czasu wybuchu wojny jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami spółki Śnieżka-Ukraina, wspierając nie tylko ich, ale także tych, którym to nasz ukraiński zespół niesie pomoc. Po stronie polskiej akcja jest koordynowana przez nasz zespół szybkiego reagowania, ale jest w nią zaangażowanych wielu pracowników polskich spółek Śnieżki, którzy dają ogromne wsparcie koleżankom i kolegom z Ukrainy. Co jednak najważniejsze – od samego początku akcję pomocową za naszą wschodnią granicą koordynują członkowie zespół Śnieżki-Ukraina, którzy zdecydowali się pozostać na miejscu. Jesteśmy z nich bardzo dumni!

Dbając o to, żeby pomoc była możliwie efektywna, już pod koniec lutego wspólnie z Dyrektorem Generalnym Śnieżki-Ukraina utworzyliśmy specjalną ścieżkę komunikacji z naszymi ukraińskimi pracownikami. W ramach bieżącej wymiany informacji nasi koordynatorzy po stronie ukraińskiej tworzą bazę potrzeb, abyśmy jako strona polska mogli reagować w sposób precyzyjny i zorganizowany.

Pomoc niejedno ma imię

Pomoc, którą Śnieżka zaoferowała osobom z Ukrainy, przyjmuje bardzo różnorodne formy.

W pierwszych dniach konfliktu kluczowe było zapewnienie transportu i schronienia tym, którzy mieli możliwość, aby wyjechać do Polski. Z drugiej strony – pomoc uchodźcom uciekającym z centralnej i wschodniej części Ukrainy, oczekującym w kolejkach do granicy po stronie ukraińskiej, które przekraczały 30 km długości, sięgając daleko poza Jaworów. Również na potrzeby tych grup uchodźców kupowaliśmy dary, które następnie busami transportowaliśmy na Ukrainę. W tym czasie ekipa Śnieżki-Ukraina wcieliła się w rolę wolontariuszy: kierując ruchem, niosąc pomoc i – z zaopatrzeniem w produkty z Polski – troszcząc się o wyżywienie osób wycieńczonych wielodniową podróżą.

Na dalszym etapie firma kupowała i przekazywała na Ukrainę kolejne dary – m.in.: żywność, leki, specjalistyczne materiały opatrunkowe, odzież i wyposażenie typu karimaty czy śpiwory, a także np. latarki czy przenośnie kuchenki gazowe. Ponadto uruchomiliśmy zbiórkę w formie finansowej, dzięki której każdy z naszych pracowników może dołożyć swoją cegiełkę do pomocy kierowanej do Ukrainy. Każda złotówka zebrana w jej ramach jest wykorzystywana na dodatkowe zakupy do kolejnych konwojów kierowanych do naszych śnieżkowych wolontariuszy po drugiej stronie granicy. Dotychczas w ramach zbiórki pracowniczej zebraliśmy już ponad 18 tys. zł.

W pomoc ukraińskim dzieciom, które przybyły do Dębicy włączyła się również Fundacja Śnieżka. Maluchy wraz z mamami i opiekunami znalazły pomoc w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” działających przy tutejszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Fundacja przekazała na ten cel środki finansowe w kwocie 10 tys. zł, które zostały przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych oraz przygotowanie przekąsek dla podopiecznych w trzech obecnie działających świetlicach.

Do października 2022 r. Śnieżka przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy łącznie ponad 320 tys. zł. – nie licząc zbiórki prowadzonej wśród pracowników oraz wsparcia ze strony Fundacji.