Aktualny kurs akcji:

Śnieżka zadebiutowała w rankingu Listków ESG Polityki

FFiL Śnieżka SA została wyróżniona Białym Listkiem ESG POLITYKI w XIII edycji zestawienia. Ranking docenia firmy, dla których dbałość o środowisko, pracowników, społeczności lokalne oraz etyczne postępowanie ma istotne znaczenie w realizowanych strategiach biznesowych.

Biały Listek ESG Polityki otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

W związku z dynamiczną zmianą regulacji, terminologii i podejścia firm do zrównoważonego rozwoju w ostatnim czasie, zmienił się także zakres ankietowych pytań. W tym roku ankieta objęła zagadnienia z ochrony środowiska, kwestie społeczne oraz system zarządzania i nadzoru w firmach. Znalazło to swoje odzwierciedlenie także w zmianie nazwy konkursu z Listki CSR na Listki ESG.

Znaleźliśmy się w wąskim gronie 58 firm, które zostały wyróżnione w tegorocznym rankingu. Spełnienie restrykcyjnych wymogów zestawienia było dla nas formą weryfikacji, w jakim miejscu znajduje się Śnieżka na drodze wdrażania dyrektywy CSRD. Jesteśmy w trakcie tego procesu, dlatego tym bardziej cieszy nas debiut w gronie laureatów zestawienia.

Aleksandra Małozięć Dyrektor ds. ESG i Komunikacji Korporacyjnej

W tym roku do zestawienia zgłosiło się 98 organizacji, spośród których wyróżnienie w postaci Zielonych, Złotych, Srebrnych i Białych Listków otrzymało jedynie 58 podmiotów. W tej edycji, oprócz nowych pytań, zostały również podniesione wymagania i kryteria oceny. Firmy oceniano w oparciu o analizę wypełnionych ankiet, opracowanych w oparciu o najważniejsze wytyczne, normy i regulacje z obszaru ESG, jak: ISO 26000, CSRD i ESRS.

Partnerami merytorycznymi XIII edycji Listków ESG POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.