Aktualny kurs akcji:

Debiut Śnieżki w EcoVadis oceniony na złoto

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została oceniona za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis - największego na świecie dostawcę ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie. W wyniku niezależnej oceny Śnieżka otrzymała Złoty Medal EcoVadis, co plasuje ją w gronie 5% najlepszych firm poddanych certyfikacji.

Firmy są oceniane przez EcoVadis na podstawie kilkudziesięciu wskaźników w czterech kategoriach: prawa człowieka i prawa pracownicze, środowisko, etyka oraz  zrównoważone zakupy, a każda odpowiedź podlega weryfikacji. Śnieżka, debiutując w zestawieniu, uzyskała łączny wynik 70 na 100 punktów. Tak wysoka nota plasuje ją wśród najlepszych w branży, dla której średnia wynosi 47 punktów.

 Złoty medal EcoVadis

To nasza pierwsza ocena, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z tak udanego debiutu i złotego medalu przyznanego przez EcoVadis. To także dowód na to, że dzięki Strategii Zrównoważonego Rozwoju Śnieżki 2023+ nadaliśmy naszym działaniom ESG dobry kierunek. Realizując wytyczone cele nie tylko potwierdzamy, że jesteśmy odpowiedzialną firmą, ale także dostarczamy korzyści środowisku i naszym klientom.

Piotr Mikrut Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

EcoVadis – największy na świecie dostawca ratingów zrównoważonego rozwoju w biznesie – stosuje narzędzia oceny i analizy wspierane przez platformę technologiczną i globalny zespół ekspertów wyspecjalizowanych w zagadnieniach ESG. Metodologia i dane bazowe obejmują przeszło 200 sektorów gospodarki z ponad 175 krajów. Jak dotąd EcoVadis przeprowadził oceny ponad 115 tysięcy firm i organizacji na całym świecie.

Na wysoki wynik Śnieżki, poza ogłoszoną w tym roku  Strategią Zrównoważonego Rozwoju, miały także wpływ nasze działania w zakresie mierzenia śladu węglowego. Równie ważne okazały się aktywności w obszarze zakupów, m.in. wdrożenie Kodeksu Dostawcy oraz samoocena dostawców. EcoVadis oczekuje od firm ciągłego doskonalenia, co oznacza, że utrzymanie pozycji w rankingu będzie wymagało od nas dalszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, co jest naszym celem na kolejne lata – podsumował Prezes Śnieżki.

Kryteria oceny EcoVadis opierają się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, m.in: wytycznych GRI do raportowania zrównoważonego rozwoju dla firm, normie ISO 26000 oraz zasadach UN Global Compact. Platforma nie tylko ocenia działalność operacyjną firm pod względem zrównoważonego rozwoju, ale prowadzi także działania na rzecz ograniczania ryzyka i wspierania innowacji.