Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2012 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

 

Akcjonariusz                                          Liczba głosów              % udział w liczbie                % udział

głosów na ZWZA               w ogólnej liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                               833 335                                  9,1                                          5,4

 

Stanisław Cymbor                                    833 335                                   9,1                                          5,4

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                          2 375 000                                 26,0                                         15,3

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                                  2 375 000                                 26,0                                         15,3

 

Piotr Mikrut                                             1 776 498                                 19,5                                         11,4

 

AVIVA OFE                                                771 524                                   8,4                                            5,0