Aktualny kurs akcji:

Korekta raportu bieżącego nr 1/2023 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

Zarząd FFiL Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 r. otrzymał korektę informacji o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Śnieżce przez fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Korekta zawiera rozszerzenie podstawy prawnej zawiadomienia oraz dodanie Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, którym również zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.