Aktualny kurs akcji:

Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

Zarząd FFiL Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. otrzymał informację o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Śnieżce przez Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania