Aktualny kurs akcji:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018 roku.