Aktualny kurs akcji:

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z 10 sierpnia 2020 r., Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. („Śnieżka”) informuje, że 28 września 2020 r. został podpisany aneks do umowy pożyczki („Aneks”) pomiędzy Śnieżką jako pożyczkobiorcą, a spółką zależną Śnieżki – Poli-Farbe Vegyipari Kft. („Poli-Farbe”) jako pożyczkodawcą.

Przedmiotem aneksu jest zwiększenie kwoty pożyczki z 1,5 miliarda forintów węgierskich (tj. około 18,75 miliona złotych) do 3 miliarda forintów węgierskich (tj. około 37,51 miliona złotych).

Pozostałe istotne postanowienia umowy pożyczki nie zostały zmienione.

Umowa pożyczki jest jednym z działań podjętych przez Śnieżkę w celu utrzymania optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Pożyczka zostanie udzielona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 28 września 2020 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.