Aktualny kurs akcji:

Informacja na temat wpływu sytuacji na Ukrainie na aktualną działalność

W nawiązaniu do raportu nr 2/2022 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że działalność operacyjna spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. („Śnieżka-Ukraina”) pozostaje ograniczona. Jej zakład produkcyjny nadal znajduje się poza aktualną strefą działań wojennych, wobec czego aktywa spółki ukraińskiej o wartości netto 38,53 miliona złotych (stan na 31 grudnia 2021 r.) nie są obecnie zagrożone. Polisy majątkowe Śnieżka-Ukraina zawierają zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności w przypadku konfliktów zbrojnych i wojen (standardowe zapisy w tego typu polisach).

Obecnie Spółka nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w Ukrainie. Jednocześnie nie ma możliwości oszacowania ewentualnie utraconych korzyści w 2022 r. i latach kolejnych.

W 2021 r. przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka ze sprzedaży opierały się przede wszystkim na przychodach uzyskiwanych na rynku polskim i węgierskim (razem około 85%). Przychody osiągnięte na rynku ukraińskim stanowiły 10,1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a na rosyjskim – około 1%. Należności Śnieżki na rynkach eksportowych objęte są polisą ubezpieczeniową.