Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 czerwca 2011 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

Akcjonariusz                         Liczba głosów                            % udział w liczbie                           % udział
głosów na ZWZA                          w ogólnej liczbie głosów

 

Jerzy Pater                                  833 335                                      7,4                                                  5,4

 

Stanisław Cymbor                        833 335                                      7,4                                                  5,4

 

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.             2 375 000                                     21,0                                                15,3

 

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.                     2 375 000                                     21,0                                                15,3

 

Piotr Mikrut                                1 776 498                                     15,7                                                11,4

 

Rafał Mikrut                               1 254 167                                     11,1                                                  8,1

AMPLICO OFE                            1 710 696                                     15,1                                                11,0