Aktualny kurs akcji:

Uchwalenie nadzwyczajnej dywidendy w Poli-Farbe Vegyipari Kft.

W nawiązaniu do raportu nr 2/2019, Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że realizując postanowienia umowy nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry („Poli-Farbe”), 29 maja 2019 r. udziałowcy uchwalili nadzwyczajną dywidendę w spółce Poli-Farbe w wysokości 1 miliarda forintów węgierskich, tj. około 13,1 miliona złotych.

Dywidenda została podzielona proporcjonalnie do posiadanych udziałów: 80% z uchwalonej dywidendy, tj. 0,8 miliarda forintów węgierskich (około 10,5 miliona złotych),przypada Śnieżce, a pozostałe 20% z uchwalonej dywidendy, tj. 0,2 miliarda forintów węgierskich (około 2,6 miliona złotych), przypada spółce Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság.

Dywidenda zostanie wypłacona udziałowcom w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały.

Dywidenda zostanie wypłacona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z dnia 29 maja 2019 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.