Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze dysponujący ilością głosów powyżej 5% podczas NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2013 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

Akcjonariusz                     Liczba głosów     % udział w liczbie głosów na ZWZA   % udział w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater                                       833 335                                                            8,7                                                          5,7

Stanisław Cymbor                           833 335                                                           8,7                                                          5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.                 2 375 000                                                         24,7                                                       16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.                         2 375 000                                                         24,7                                                       16,2

Piotr Mikrut                                   1 776 498                                                         18,5                                                        12,2

Rafał Mikrut                                   1 254 167                                                         13,0                                                         8,1