Aktualny kurs akcji:

Przystąpienie do przetargu za zakup nieruchomości

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. (Spółka) informuje o przystąpieniu w dniu dzisiejszym do przetargu, poprzez wpłacenie wadium w wysokości 475 000 zł, na zakup nieruchomości o przeznaczeniu nierolnym położonej na terenie gminy Dębica Obręb 0014 Zawada, powiat dębicki, woj. podkarpackie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 14/12 o pow. 2,1493 ha, nr 14/24 o pow. 1,1097 ha, nr 14/26 o pow. 1,0749 ha, nr 14/28 o pow. 0,9634 ha – łącznie 5,2973 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.749.770,00 zł brutto (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych),w tym VAT 23%.

Publiczny, nieograniczony przetarg ustny (licytacja) ogłoszony przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 roku.

Celem nabycia w/w nieruchomości przez Spółkę jest uzyskanie terenu niezbędnego do budowy nowego centrum logistycznego.