Aktualny kurs akcji:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję w osobach: Stanisław Cymbor, Stanisław Mikrut, Jerzy Pater, Anna Pater, Zbigniew Łapiński, Dariusz Orłowski.
 

Informacje o wybranych Członkach Rady Nadzorczej:

 

ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Zbigniew Łapiński, lat 44, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Zbigniew Łapiński prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. doradztwo finansowe, w ramach, której od 2005 współpracuje z funduszem private equity 3TS Capital Partners.

Pan Zbigniew Łapiński kolejno pracował / pracuje
1. wrzesień 1993 – luty 1996 – UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jako Menager ds. Promocji Inwestycji;
2. marzec 1996 – luty 1997 – Creditanstalt Securities jako analityk giełdowy;
3. marzec 1997 –  czerwiec 2001 – Deutsche Bank jako regionalny analityk giełdowy;
4. wrzesień 2001 – luty 2004 – Netia S.A. jako zastępca dyrektora finansowego, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
5. od czerwca 2004 do dzisiaj – Śnieżka S.A. jako Członek Rady Nadzorczej
6. od września 2004 roku do lutego 2007 roku: członek Rady Nadzorczej Unimil S.A.;
7. od czerwca 2005 do dzisiaj – Złomrex SA, członek rady nadzorczej
8. od sierpnia 2006 roku: do września 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Arteria S.A.
9. od września 2006 roku do dzisiaj: członek Rady Nadzorczej w spółce Komex SA .
10. od września 2007 do stycznia 2010 – członek Rady Nadzorczej w spółce TMS Brokers SA
11. od lutego 2008 do dzisiaj jako dyrektor w  IFA Holding S.ar.l. spółki kontrolującej Expander Sp. z o. o.
12. od marca 2011 do dzisiaj Przewodniczący Rady Nadzorczej Clickad Sp. z oo.
13. Od marca 2011 do dzisiaj członek Rady Nadzorczej Cognor SA.

 

ANNA PATER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Anna Pater posiada tytuł magistra Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na kierunku Ekonomii i Zarządzania , studia dzienne.

Przebieg pracy zawodowej:
§ Od Styczeń 2010 – Specjalista Mediateki.

§ Maj 2009 – Wrzesień 2009 – Praca jako przedstawiciel handlowy ds. Sieci na region południowo – wschodni w firmie Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

§ Sierpień 2005 – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Brzeźnica, praktykantka
Program praktyk obejmował następujące zagadnienia: polityka jakości firmy, strategia firmy, metody zarządzania i kierowanie firmą. Marketing w firmie, badanie rynku, analiza wyrobów własnych i konkurencji. Realizacja strategii marketingowej nowych wyrobów.

Kursy i umiejętności: Kurs na kandydatów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa organizowany przez Europejską Grupę Doradczą (planowane zakończenie: czerwiec 2010 r.)
Biegła obsługa komputera, m.in. Internet, MS Office, inne.
Prawo Jazdy kat. B
Znajomość języków obcych: angielski (płynne mówienie, pisanie i czytanie),niemiecki na poziomie podstawowym
DARIUSZ ORŁOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku.
W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych.
W latach 1995-1998 zatrudniony w F.H. KrakChemia SA gdzie zajmował stanowiska: od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego do dyrektora generalnego.
Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA
Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego.
Od dnia 01.07.1999 zatrudniony w Wawel SA na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych..
W dniu 15.07.1999 roku został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel SA na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych.
W dniu 27.07.2000 Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych.
Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel SA.

 

STANISŁAW CYMBOR – CZŁÓNEK RADY NADZORCZEJ

Pan Stanisław Cymbor posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wydział Administracyjno – Prawny w Rzeszowie na kierunku prawo administracyjne w zakresie administracji publicznej.

Pan Stanisław Cymbor kolejno pracował:
1) w latach 1983 – 1990 w Igloopol w Dębicy jako pracownik utrzymania ruchu,
2) w latach 1990 – 1993 w „Chemal” s.c. w Paszczynie jako kierownik zaopatrzenia i zbytu,
3) w latach 1990 – 1993 prowadził własną działalność gospodarczą,
4) w latach 1993 – 1998 w Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” s.c. w Lubzinie jako współwłaściciel.

Od 1998 roku Pan Stanisław Cymbor pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.

 

JERZY PATER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Jerzy Pater posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Budowlane w Krakowie.

Pan Jerzy Pater kolejno pracował:
1) w latach 1979 – 1983 w Budopol w Krakowie jako spawacz – ślusarz,
2) w latach 1983 – 1985 w Przedsiębiorstwie Budowlano – Produkcyjnym w Rzeszowie jako spawacz – ślusarz,
3) w latach 1985 – 1989 w Montochem w Gliwicach jako spawacz – ślusarz,
4) w latach 1990 – 1994 w „Chemal” s.c. w Paszczynie jako współwłaściciel,
5) w latach 1994 -1998 w „Chemal” s.c. w Brzeźnicy jako współwłaściciel

Od 1998 roku Pan Jerzy Pater pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.

STANISŁAW MIKRUT – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Stanisław Mikrut posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (specjalność: ekonomia przedsiębiorstw).

Pan Stanisław Mikrut kolejno pracował:
1) w latach 1970 – 1976 w Z.T.S. „ERG” w Pustkowie jako referent ds. zaopatrzenia,
2) w latach 1976 – 1982 w Fabryce Farb i Lakierów w Dębicy jako kierownik działu zaopatrzenia,
3) w latach 1982 – 1992 w „Milex” s.c. w Skrzyszowie jako współwłaściciel,
4) w latach 1993 – 1998 w „Chemal” s.c. w Lubzinie jako współwłaściciel.

Od 1998 Pan Stanisław Mikrut pełnił w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.