Aktualny kurs akcji:

Udzielenie prokury

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o udzieleniu w dniu 30 czerwca 2008 roku prokury dla Pana Zdzisława Czerwca.

Pan Zdzisław Czerwiec pełni w spółce funkcję Zastępcy Dyrektora Ds. Handlowych, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie na kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności geodezja rolna i wycena nieruchomości.

 

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1998 roku do chwili obecnej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. kolejno na stanowiskach:

referent ds. marketingu, specjalisty ds. marketingu, głównego specjalisty ds. marketingu, zastępcy Dyrektora Handlowego ds. marketingu. Od kwietnia 2007 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora Handlowego.

Pan Zdzisław Czerwiec nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy  w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Zdzisław Czerwiec nie został również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.