Aktualny kurs akcji:

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Wykaz akcjonariuszy ZWZA