Aktualny kurs akcji:

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie („Śnieżka”) informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku.

Nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku to 20 września 2019 roku (piątek).

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku, o którym Śnieżka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, pierwotnie deklarowanym terminem przekazania ww. raportu był 26 września 2019 roku.