Aktualny kurs akcji:

Korekta raportu bieżącego nr 12/2019 – Informacje nt. planowanego zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w raporcie ESPI nr 12/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. omyłkowo wskazano, że ostateczna cena nabycia 80% udziałów Poli-Farbe przy założeniu zatrzymania przez Poli-Farbe dotacji pozyskanych przez spółkę w przeszłości wyniesie około 8,004 miliardów forintów węgierskich, tj. około 106,6 milionów złotych. Prawidłowo powinna zostać przekazana informacja: ”ostateczna cena nabycia 80% udziałów Poli-Farbe (przy założeniu, że ww. dotacje zostaną zatrzymane przez Poli-Farbe) wyniesie maksymalnie 8,93 miliardów forintów węgierskich, tj. około 118,9 milionów złotych”.

Wszelkie pozostałe informacje opublikowane w raporcie pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, Zarząd Śnieżki ponownie przekazuje pełną treść raportu bieżącego nr 12/2019, uwzględniającą powyższą zmianę:

„W nawiązaniu do raportu nr 2/2019 z 11 lutego br. („Raport”),informującego o zawarciu umowy nabycia 80% udziałów („Umowa”) w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry („Poli-Farbe”) Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że:

1. zgodnie z informacjami podanymi w Raporcie ostateczna cena nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe uzależniona będzie od: wysokości zysku operacyjnego EBITDA wypracowanego przez Poli-Farbe w 2018 r. oraz od wysokości dotacji uzyskanych w przeszłości przez Poli-Farbe, które zostaną zatrzymane w spółce.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami:

  • zysk operacyjny EBITDA Poli-Farbe za 2018 r. po audycie wyniósł 1.033 mln HUF, tj. około 13,8 mln PLN, co wpłynie na podwyższenie ceny nabycia 80% Poli-Farbe pierwotnie podanej w Raporcie (tj. 8 miliardów forintów węgierskich, czyli około 108 milionów złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z 11 lutego 2019 r.) o kwotę 13,9 mln HUF, tj. około 0,19 mln PLN;
  •  przedłużeniu uległy procedury administracyjne dotyczące decyzji o rozliczeniu wysokości zatrzymanych przez Poli-Farbe dotacji, pozyskanych przez nią w przeszłości.

2. mając na względzie ww. przedłużenie procedur administracyjnych, 30 kwietnia 2019 r. Śnieżka podpisała aneks do Umowy, na mocy którego najpóźniejszy termin zamknięcia transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe uległ zmianie z 30 kwietnia 2019 r. na 15 maja 2019 r.

3. według najlepszej wiedzy Śnieżki na dzień publikacji niniejszego raportu, ostateczna cena nabycia 80% udziałów Poli-Farbe (przy założeniu, że ww. dotacje zostaną zatrzymane przez Poli-Farbe) wyniesie maksymalnie 8,93 miliardów forintów węgierskich, tj. około 118,9 milionów złotych. Pierwotna cena, podana w raporcie nr 2/2019, wynosiła 8 miliardów forintów węgierskich z możliwością wzrostu o maksymalnie 1 miliard forintów węgierskich.

Ponadto – zgodnie z otrzymanymi od Poli-Farbe danymi finansowymi po audycie – Zarząd Śnieżki informuje, że w 2018 r. Poli-Farbe osiągnęła sprzedaż w wysokości 12.551 milionów forintów, EBITDA w wysokości 1.033 milionów forintów, a zysk netto w wysokości 689 milionów forintów.

Transakcja ma zostać rozliczona w forintach węgierskich, a ww. kwoty wyrażone w złotych – obliczone wg średniego kursu NBP z 29 kwietnia 2019 r. – zostały podane wyłącznie w celach prezentacyjnych.

Informacja o zamknięciu transakcji nabycia 80% udziałów w Poli-Farbe zostanie przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem.”