Aktualny kurs akcji:

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 26-04-2018 roku – Uzupełnienie raportu

Zarząd FFiL Śnieżka SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia „Terminu, porządku obrad i treści projektów uchwał ZWZA” uzupełnia raport o brakujący załącznik do uchwały nr 9/2018 ZWZA w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.  Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.