Aktualny kurs akcji:

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka S.A. w dniu 26 listopada 2020 roku.

Załącznik:

Uchwaly NWZ 26.11.2020