Aktualny kurs akcji:

Deklaracja wysokości dywidendy

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o podjęciu uchwały w dniu 31 marca 2008 roku dotyczącej wysokości deklarowanej dywidendy. Zgodnie z uchwałą dywidenda z zysku za 2007 rok jaką Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyniesie 15 235 000 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadnie 1,10 zł dywidendy.