Aktualny kurs akcji:

Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd FFiL Śnieżka SA _Spółka_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr XXI/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku powołała Komitet Audytu – organ Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w następującym składzie:

Jarosław Wojdyła – Przewodniczący
Dariusz Orłowski – Członek
Stanisław Cymbor – Członek

Członkiem Komitetu Audytu, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych jest Pan Jarosław Wojdyła.