Aktualny kurs akcji:

Ustanowienie zabezpieczeń przez nabywcę udziałów w spółce zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2012 roku zawiadomienia z Sądu Rejonowego w Zamościu VI Wydział Ksiąg Wieczystych o wpisie hipoteki na rzecz FFiL Śnieżka S.A. do kwoty 2,5 mln zł przez spółkę Farbud Sp. z o.o. jako zabezpieczenia zapłaty sprzedanych udziałów przez FFiL Śnieżka S.A. w spółce Farbud Sp. z o.o. na rzecz Pana Jerzego Samonka udziałowca spółki Farbud Sp. z o.o. W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie warunki zawarte w umowie sprzedaży udziałów w spółce Farbud Sp. z o.o. (tj. hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji spółki Farbud oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pana Jerzego Samonka) i udziały te przeszły skutecznie na rzecz Pana Jerzego Samonka.