Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za IV kwartał 2007 r. – 26 luty 2008 r.

– za I kwartał 2008 r. – 13 maja 2008 r.

– za II kwartał 2008 r. – 12 sierpnia 2008 r.

– za III kwartał 2008 r. – 13 listopada 2008 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 25 września 2008 r.

3. Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2008 r. – 23 października 2008 r.

4. Raport roczny za 2007 r. – 28 kwietnia 2008 r.

5. Raport roczny skonsolidowany za 2007 r. – 20 maja 2008 r.