Aktualny kurs akcji:

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku

Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie, zgodnie z §103 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz.259),informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego FFiL Śnieżka SA za I kwartał 2013 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2013 na dzień 9 maja 2013 roku. Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 14 maja 2013 roku.