Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2013 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

  • Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
  1. za IV kwartał 2012 r. – 28 lutego 2013 r.
  2. za I kwartał 2013 r. – 9 maja 2013 r.
  3. za III kwartał 2013 r. – 7 listopada 2013 r.
  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 29 sierpnia 2013 r.
  • Raport roczny za 2012 r. – 24 kwietnia 2013 r.
  • Raport roczny skonsolidowany za 2012 r. – 24 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2013 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).