Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2013 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

Akcjonariusz                                               Liczba głosów                           % udział w liczbie                  % udział

głosów na ZWZA                                        w ogólnej liczbie głosów

Jerzy Pater                                                                                833 335                                                6,9                                5,4

 

Stanisław Cymbor                                                                    833 335                                                6,9                                5,4

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                                                         2 375 000                                               19,8                              15,3

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                                                                 2 375 000                                               19,8                              15,3

 

Piotr Mikrut                                                                           1 776 498                                               14,8                              11,4

 

Rafał Mikrut                                                                           1 254 167                                               10,5                               8,1

 

Amplico OFE                                                                        1 600 000                                               13,3                             10,3

 

AVIVA OFE                                                                              781 669                                                 6,5                               5,0