Aktualny kurs akcji:

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku podjął decyzję o zmianie terminów publikacji raportów okresowych za I półrocze 2018 roku i za III kwartał 2018 roku.

Nowe terminy przekazania ww. raportów to:

  • Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 6 września 2018 roku (czwartek),
  • Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 6 listopada 2018 roku (wtorek).

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku, pierwotnie deklarowanym terminem przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku był 28 sierpnia 2018 roku, a rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku – 13 listopada 2018 roku.