Aktualny kurs akcji:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

1.    Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

  •  za IV kwartał 2014 r. – 26 lutego 2015 r.
  • za I kwartał 2015 r. – 7 maja 2015 r.
  • za III kwartał 2015 r. – 5 listopada 2015 r.

2.    Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 27 sierpnia 2015 r.
3.    Raport roczny za 2014 r. – 24 kwietnia 2015 r.
4.    Raport roczny skonsolidowany za 2014 r. – 24 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2015 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).