Aktualny kurs akcji:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Śnieżka Sp. z o.o. z siedzibą w Wistowej (Ukraina).  Zarejestrowanie podwyższenia kapitału nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2008 roku przez Urząd Rejestrowy Administracji Ukrainy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi obecnie 9 665 681,00 UAH (równowartość 4 179 440,46 PLN z dnia rejestracji). Struktura udziałowców nie zmieniła się i wygląda następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                   74% udziałów

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.     26% udziałów

Podwyższenie kapitału zostało opłacone gotówką.