Aktualny kurs akcji:

Informacja w sprawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy, w związku z wejściem w życie zasad ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest stosowana następująca Zasada Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

CZĘŚĆ II ZASADA NR 2.

Spółka nie posiada strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II pkt 1. – Spółka zamierza utworzyć stronę internetową, na której wszystkie informacje będą dostępne w angielskiej wersji językowej do dnia 1 stycznia 2009 roku.