Aktualny kurs akcji:

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od swojego akcjonariusza – Pana Rafała Mikruta zgłoszenie kandydatury obecnego Członka Rady Nadzorczej Śnieżki Pana Zbigniewa Łapińskiego – na Członka Rady Nadzorczej Śnieżki nowej kadencji.

Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona do rozpatrzenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Śnieżki zwołanego na 31 maja 2022 r.

Pan Zbigniew Łapiński wyraził zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Śnieżki. Złożył także oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Śnieżka przekazuje życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Łapińskiego wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymaganych prawem kryteriów stawianych kandydatom na Członków Rad Nadzorczych.