Aktualny kurs akcji:

Przywrócenie produkcji w pełnym wymiarze w Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. – spółce zależnej FFiL Śnieżka SA

W nawiązaniu do raportów 2/2020 i 3/2020 Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o decyzji Dyrektora Generalnego Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o („Śnieżka-Ukraina”) o przywróceniu pracy na drugiej zmianie w zakładzie należącym do Śnieżka-Ukraina z dniem 12 maja 2020 r., tj. wznowieniu produkcji w pełnym wymiarze.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Śnieżki ocenia, że  trwające od 24 marca do 11 maja 2020 r. ograniczenia w produkcji nie będą miały istotnego wpływu na wysokość łącznych przychodów osiągniętych przez spółkę Śnieżka-Ukraina za pierwszy oraz drugi kwartał br.