Aktualny kurs akcji:

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka z siedzibą w Bytowie, która jest spółką zależną od emitenta. Rejestracja została dokonana w dniu 11 marca 2008 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Po rejestracji zmiany  kapitał zakładowy spółki wynosi 3 100 000 zł, a struktura udziałów przedstawia się następująco:

FFiL Śnieżka S.A.                 96,45%

Andrzej Kin                             3,55%

Podwyższenie kapitału zostało opłacone gotówką.