Aktualny kurs akcji:

Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

 

Raporty bieżące:

1.        Raport bieżący Nr 1/2008 z dnia 16.01.2008 roku: Terminy publikacji raportów okresowych.

2.        Raport bieżący Nr 2/2008 z dnia 16.01.2008 roku: Zbycie aktywów o znaczącej wartości na rzecz spółki zależnej.

3.        Raport bieżący Nr 3/2008 z dnia 18.01.2008 roku: Aneks do umowy kredytowej.

4.        Raport bieżący Nr 4/2008 z dnia 31.01.2008 roku: Informacja o transakcji Członka Zarządu na akcjach emitenta w 2007 roku.

5.        Raport bieżący Nr 5/2008 z dnia 7.02.2008 roku: Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

6.        Raport bieżący Nr 6/2008 z dnia 7.02.2008 roku: Termin i porządek obrad NWZA.

7.        Raport bieżący Nr 7/2008 z dnia 5.03.2008 roku: Konwersja akcji imiennych.

8.        Raport bieżący Nr 8/2008 z dnia 6.03.2008 roku: Treść projektów uchwał NWZA.

9.        Raport bieżący Nr 9/2008 z dnia 7.03.2008 roku: Informacja w sprawie zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

10.     Raport bieżący Nr 10/2008 z dnia 17.03.2008 roku: Treść uchwał podjętych przez NWZA.

11.     Raport bieżący Nr 11/2008 z dnia 20.03.2008 roku: Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA.

12.     Raport bieżący Nr 12/2008 z dnia 28.03.2008 roku: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

13.     Raport bieżący Nr 13/2008 z dnia 28.03.2008 roku: Uchwała KDPW.

14.     Raport bieżący Nr 14/2008 z dnia 31.03.2008 roku: Deklaracja wysokości dywidendy.

15.     Raport bieżący Nr 15/2008 z dnia 8.04.2008 roku: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

16.     Raport bieżący Nr 16/2008 z dnia 8.04.2008 roku: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego.

17.     Raport bieżący Nr 17/2008 z dnia 11.04.2008 roku: Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji.

18.     Raport bieżący Nr 18/2008 z dnia 6.05.2008 roku: Zawarcie umowy z domem maklerskim na realizację skupu akcji

19.     Raport bieżący Nr 19/2008 z dnia 8.05.2008 roku: Treść i porządek obrad ZWZA

20.     Raport bieżący Nr 20/2008 z dnia 8.05.2008 roku: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

21.     Raport bieżący Nr 21/2008 z dnia 16.05.2008 roku: Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

22.     Raport bieżący Nr 22/2008 z dnia 05.06.2008 roku: Treść projektów uchwał ZWZA

23.     Raport bieżący Nr 23/2008 z dnia 20.06.2008 roku: Uchwały ZWZA

24.     Raport bieżący Nr 24/2008 z dnia 20.06.2008 roku: Wybór członków Rady Nadzorczej

25.     Raport bieżący Nr 25/2008 z dnia 20.06.2008 roku: Wybór audytora

26.     Raport bieżący Nr 26/2008 z dnia 24.06.2008 roku: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZA

27.     Raport bieżący Nr 27/2008 z dnia 1.07.2008 roku: Udzielenie prokury

28.     Raport bieżący Nr 28/2008 z dnia 12.08.2008 roku: Rozpoczęcie skupu akcji własnych

29.     Raport bieżący Nr 29/2008 z dnia 22.08.2008 roku: Umowa z domem maklerskim

30.     Raport bieżący Nr 30/2008 z dnia 29.08.2008 roku: Nabycie akcji własnych

31.     Raport bieżący Nr 31/2008 z dnia 04.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

32.     Raport bieżący Nr 32/2008 z dnia 04.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

33.     Raport bieżący Nr 33/2008 z dnia 05.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

34.     Raport bieżący Nr 34/2008 z dnia 10.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

35.     Raport bieżący Nr 35/2008 z dnia 11.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

36.     Raport bieżący Nr 36/2008 z dnia 12.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

37.     Raport bieżący Nr 37/2008 z dnia 23.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

38.     Raport bieżący Nr 38/2008 z dnia 25.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

39.     Raport bieżący Nr 39/2008 z dnia 26.09.2008 roku: Nabycie akcji własnych

40.     Raport bieżący Nr 40/2008 z dnia 03.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

41.     Raport bieżący Nr 41/2008 z dnia 03.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

42.     Raport bieżący Nr 42/2008 z dnia 07.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

43.     Raport bieżący Nr 43/2008 z dnia 08.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

44.     Raport bieżący Nr 44/2008 z dnia 09.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

45.     Raport bieżący Nr 45/2008 z dnia 09.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

46.     Raport bieżący Nr 46/2008 z dnia 10.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

47.     Raport bieżący Nr 47/2008 z dnia 15.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

48.     Raport bieżący Nr 48/2008 z dnia 16.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

49.     Raport bieżący Nr 49/2008 z dnia 16.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

50.     Raport bieżący Nr 50/2008 z dnia 20.10.2008 roku: Poprawiony raport rewidenta

51.     Raport bieżący Nr 51/2008 z dnia 20.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

52.     Raport bieżący Nr 52/2008 z dnia 23.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

53.     Raport bieżący Nr 53/2008 z dnia 24.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

54.     Raport bieżący Nr 54/2008 z dnia 28.10.2008 roku: Aneks do umowy pożyczki ze spółką zależną

55.     Raport bieżący Nr 55/2008 z dnia 29.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

56.     Raport bieżący Nr 56/2008 z dnia 30.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

57.     Raport bieżący Nr 57/2008 z dnia 31.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

58.     Raport bieżący Nr 58/2008 z dnia 31.10.2008 roku: Nabycie akcji własnych

59.     Raport bieżący Nr 59/2008 z dnia 12.11.2008 roku: Zbycie aktywów o znacznej wartości.

60.     Raport bieżący Nr 60/2008 z dnia 14.11.2008 roku: Nabycie akcji własnych

61.     Raport bieżący Nr 61/2008 z dnia 21.11.2008 roku: Nabycie akcji własnych

62.     Raport bieżący Nr 62/2008 z dnia 26.11.2008 roku: Nabycie akcji własnych

63.     Raport bieżący Nr 63/2008 z dnia 28.11.2008 roku: Nabycie akcji własnych

64.     Raport bieżący Nr 64/2008 z dnia 4.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

65.     Raport bieżący Nr 65/2008 z dnia 05.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

66.     Raport bieżący Nr 66/2008 z dnia 12.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

67.     Raport bieżący Nr 67/2008 z dnia 15.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

68.     Raport bieżący Nr 68/2008 z dnia 19.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

69.     Raport bieżący Nr 69/2008 z dnia 22.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

70.     Raport bieżący Nr 70/2008 z dnia 23.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

71.     Raport bieżący Nr 71/2008 z dnia 23.12.2008 roku: Nabycie akcji własnych

 

 

Raporty okresowe:

Raport roczny za 2007 rok – 28 kwietnia 2008 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2007 rok – 20 maja 2008 r.

 

Raport półroczny za I półrocze 2008 roku – 25 września 2008 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 roku – 23 października 2008 r.

 

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

za IV kwartał 2007 roku – 26 luty 2008 r.

za I kwartał 2008 roku – 13 maja 2008 r.

za II kwartał 2008 roku – 12 sierpnia 2008 r.

za III kwartał 2008 roku – 13 listopada 2008 r.

 

Wszystkie raporty dostępne są w siedzibie emitenta oraz na stronie www.sniezka.pl