Aktualny kurs akcji:

Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy dysponujących powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku.